Michał Wilczyński

e-mail: michal.wilczynski@pw.edu.pl

Konsultacje


środy  13:30-14:30 sala 103 Gmach Fizyki i online (zespoł konsultacje Michał Wilczyński kod   8g5e9wg)
 piątki 16:30-17:30  sala 103 Gmach Fizyki i online (zespoł konsultacje Michał Wilczyński kod   8g5e9wg)


Wykłady  z fizyki dla  studentów studiów dziennych  I  stopnia Wydziału MEiL


wyniki egzaminu z dnia 10 czerwca 2022
wyniki egzaminu z dnia 22 czerwca 2022

wyklad 1 
wyklad 2
wyklad 3
wyklad 4
wyklad 5
wyklad 6
wyklad 7
wyklad 8
wyklad 9
wyklad 10
wyklad 11
wyklad 12
wyklad 13 ( dla zainteresowanych)

przykladowe pytania egzaminacyjne_MEIL_dzienne

Wykłady  z fizyki dla  studentów studiów zaocznych  I  stopnia Wydziału MEiL

wyniki egzaminu z dnia 18 czerwca 2022

wyklad 1 
wyklad 2
wyklad 3
wyklad 4
wyklad 5
wyklad 6
wyklad 7
wyklad 8
wyklad 9


przykladowe pytania egzaminacyjne_MEIL_zaoczne

Wykłady  z fizyki dla  studentów studiów dziennych  I  stopnia na kierunku Biogospodarka (semestr letni)

wyniki egzaminu z dnia 25 maja 2022
wyniki egzaminu z dnia 1 czerwca 2022
wyniki egzaminu z dnia 17 czerwca 2022

regulamin 
wyklad 0 
wyklad 1 
wyklad 1_dodatki_dla _zainteresowanych 
wyklad 2 
wyklad 3 
wyklad 4 
wyklad 5 
wyklad 6 
wyklad 7 (materiał dla osób zainteresowanych) 

przykladowe pytania egzaminacyjne_biogospodarkaZajęcia  z fizyki dla  studentów studiów dziennych  I  stopnia na kierunku Biogospodarka (semestr zimowy)

terminy cwiczen w grupie 1
terminy cwiczen w grupie 2

informacje dotyczace kolokwium z zadań na ćwiczeniach z fizyki
zagadnienia do kolokwium teoretycznego 2

Wyniki:

wyniki_kolokwium_z_dnia 26.11.2021
wyniki_kolokwium_z_dnia 3.12.2021
wyniki_kolokwium_z_dnia 17.12.2021
wyniki_kolokwium_z_dnia 14.01.2022
wyniki_kolokwium_z_dnia 21.01.2022
wyniki_kolokwium_z_dnia 25.01.2022-grupa1
wyniki_kolokwium_z_dnia 25.01.2022-grupa2

ocena prac domowych -grupa 1 (stan na dzień 30.01.2022)
ocena prac domowych -grupa 2 (stan na dzień 30.01.2022)

wstepna ocena ćwiczeń-grupa1  (stan na dzień 26.01.2022)
wstepna ocena ćwiczeń-grupa2  (stan na dzień 27.01.2022)

wstepna ocena zintegrowana-grupa1  (stan na dzień 30.01.2022)
wstepna ocena zintegrowana-grupa2  (stan na dzień 30.01.2022)

Wykłady
wyklad 1
wyklad 1-uzupelnienie
wyklad 2
wyklad 2-uzupelnienie
wyklad 3
wyklad 3-uzupelnienie
wyklad 4
wyklad 4-uzupelnienie
wyklad 5
wyklad 5-uzupelnienie
wyklad 6
wyklad 6-uzupelnienie
wyklad 7
wyklad 8-( omawiany  w ramach zajęc wyrównawczych)
wyklad 9-( omawiany  w ramach zajęc wyrównawczych)
wyklad 10
wyklad 11
wyklad 11-uzupelnienie ( dla osób zainteresowanych)
wyklad 12

Zestawy zadań:
seria 1
seria 2
seria 3
seria 4
seria 5
seria 6 

Rozwiązania wybranych zadań:
zad 1_seria 1
zad 3_seria 1
zad 6_seria 1
zad 9_seria 1
zad 10_seria 1
zad 13_seria 1
zad 14_seria 1
zad 15_seria 1
zad 16_seria 1
zad 19_seria 1
zad 20_seria 1
zad 21_seria 1
zad 24_seria 1
zad 25_seria 1
zad 26_seria 1
zad 1_seria 2
zad 4_seria 2
zad 5_seria 2
zad 6_seria 2
zad 10_seria 2
zad 12_seria 2
zad 14_seria 2
zad 15_seria 2
zad 18_seria 2
zad 1_seria 3
zad 3_seria 3
zad 5_seria 3
zad 7_seria 3
zad 8_seria 3
zad 11a_seria 3
zad 14_seria 3
zad 15_seria 3
zad 17_seria 3
zad 18b_seria 3
zad 20a_seria 3
zad 1b_seria 4
zad 2b_seria 4
zad 3_seria 4
zad 4_seria 4
zad 5_seria 4
zad 11_seria 4
zad 1_seria 5
zad 3_seria 5
zad 4_seria 5
zad 7_seria 5
zad 8_seria 5
zad 13_seria 5
zad 14_seria 5
zad 15_seria 5
zad 1_seria 6
zad 3_seria 6
zad 4_seria 6
zad 6_seria 6
zad 8_seria 6
zad 9_seria 6
zad 11_seria 6


Zajęcia  z mechaniki dla  studentów studiów dziennych  I  stopnia na kierunku Fizyka techniczna  (semestr zimowy)

zagadnienia egzaminacyjne

Wyniki:

grupa1: wyniki_kolokwium_z_dnia 8.12.2021  
grupa2: wyniki_kolokwium_z_dnia 8.12.2021
grupa3: wyniki_kolokwium_z_dnia 6.12.2021
wyniki_kolokwium_z_dnia 12.01.2022

grupa1: wyniki_kolokwium_2 z_dnia 20.01.2022
grupa2: wyniki_kolokwium_2 z_dnia 19.01.2022
grupa3: wyniki_kolokwium_2 z_dnia 24.01.2022


grupa1: punktacja prac domowych (stan na dzień 25.01.2022)_
grupa2: punktacja prac domowych (stan na dzień 26.01.2022)_
grupa3: punktacja prac domowych (stan na dzień 29.01.2022)_

Wykłady
wyklad 1
wyklad 2
wyklad 3
wyklad 4
wyklad 5
wyklad 6
wyklad 7-czesc1
wyklad 7-czesc2
wyklad 7-czesc3
wyklad 8

Zestawy zadań rozwiazywane zasadniczo na zajęciach :
seria 1
seria 2
seria 3
seria 4
seria 5
 
Zestawy zadań do samodzielnej analizy  :
seria 1d
seria 2d
seria 3d
seria 4d
seria 5d

Rozwiązania wybranych zadań:
zad 1_seria 1 (rozszerzone)
zad 2_seria 1
zad 3_seria 1
zad 4_seria 1
zad 5_seria 1
zad 6_seria 1
zad 7_seria 1
zad 8_seria 1
zad 1_seria 2
zad 2_seria 2
zad 3_seria 2
zad 4_seria 2
zad 5_seria 2
zad 6_seria 2
zad 1_seria 3 (z dodatkiem)
zad 2_seria 3
zad 3_seria 3
zad 4_seria 3
zad 1_seria 4
zad 2_seria 4
zad 1_seria 5
zad 2_seria 5

Michał Wilczyński