Informacje Ogólne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einstein w chwili, w której uświadomił sobie, że przez kolejne dziesięciolecia studenci będą oblewali kolokwia z jego teorii.
Prowadzący: dr Maciej J. Mrowiński

E-Mail: maciej.mrowinski@pw.edu.pl (w temacie proszę dopisać [WDPRiR], [MN], [FK], [MK], [FOG], [FO], [FI1], [FI2] lub [WFI]; nie odpowiadam na maile z pytaniami, na które odpowiedź znajduje się na stronie)

Konsultacje: umawiamy się indywidualnie przez mail lub Teams
Uwaga: Jeżeli nie jest napisane inaczej, to wszystkie analogowe spotkania ze mną (oglądanie prac, konsultacje itp.) odbywają się w 6GF.
Wstęp do Programowania Równoległego i Rozproszonego
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regulamin: regulamin-wdprir.pdf
Wykłady: Laboratoria:
 • Zestaw 001: Miłe Złego Początki
  • Na początku wszystkim, którzy nie docenili jeszcze niezaprzeczalnego piękna języka Java, polecam te tutoriale: The Java Tutorials. Zwłaszcza "Trails Covering the Basics".
  • Dystrybucję Java pod Windows można ściągnąć z: https://adoptopenjdk.net/
  • Pierwszy zestaw problemów: wdprir-lab01.pdf
 • Zestaw 002: Trochę praktyki
Fizyka Kwantowa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regulamin ćwiczeń: regulamin-fk.pdf
Wyniki:
Inne: Zestawy zadań:
Mechanika Kwantowa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regulamin ćwiczeń: regulamin-mk.pdf
Wyniki:
Terminy ćwiczeń:
 • 07.03.14 - Rachunek zaburzeń bez czasu.
 • 21.03.14 - Rachunek zaburzeń w przypadku degeneracji.
 • 04.04.14 - Rachunek zaburzeń z czasem.
 • 25.04.14 - Rozpraszanie Kwantowe.
 • 09.05.14 - Kolokwium I.
 • 23.05.14 - WKB.
 • 30.05.14 - WKB.
 • 06.06.14 - Kolokwium II.
Zestawy zadań (sprawdzajcie daty - zestawy będą się zmieniać):
Fizyka 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regulamin ćwiczeń: Taki sam jak dla FI2.
Wyniki:
Terminy ćwiczeń (grupa wtorkowa, środowa ma w tych samych tygodniach; zawsze przed zajęciami sprawdzajcie, czy się nic nie zmieniło):
 • 24.02.15 Kinematyka.
 • 10.03.15 Kinematyka / Dynamika.
 • 24.03.15 Kolokwium I, Dynamika.
 • 14.04.15 Zasady zachowania.
 • 28.04.15 Kolokwium II, Drgania.
 • 19.05.15 Pole Elektryczne.
 • 02.06.15 Kolokwium III, Potencjał i Pojemność.
 • 09.06.15 Kolokwium IV, Pole Magnetyczne.
Zestawy zadań: Takie same jak dla WFI i FOG.
Fizyka 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regulamin ćwiczeń: regulamin-fi2.pdf
Zestawy zadań:
Fizyka Ogólna (FOG)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egzamin:
Regulamin przedmiotu: regulamin_fog.pdf
Przykładowy egzamin: fog-egzamin-przyklad.pdf
Wzory: ed-cs.pdf
Link do części symulacji pokazywanych na wykładzie: https://www.falstad.com/
Wykłady:
 • Wykład 001 - Gradient, dywergencja i rotacja
 • Wykład 002 - Prawo Coulomba i pole elektryczne: fog-wyk002.pdf
 • Wykład 003 - Potencjał
 • Wykład 004 - Prawo Gaussa i pole elektryczne w materii. Pojemność: fog-wyk004.pdf
 • Wykład 006 - Prąd elektryczny. Pole magnetyczne: fog-wyk006.pdf
 • Wykład 008 - Indukcja. Równania Maxwella: fog-wyk008.pdf
 • Wykład 010 - Mechanika Kwantowa: fog-wyk010.pdf
Problemy wykładowe: Zestawy zadań:
Wstęp do Fizyki
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regulamin przedmiotu: regulamin_wfi_2021.pdf
Wyniki:
Książka o podstawach matematycznych: Wiesława Korczak, Marianna Trajdos - Wektory pochodne całki
Przykładowy egzamin: wfi-egzamin-przyklad.pdf
Wykłady: Problemy wykładowe: Zestawy zadań:
 • Ćwiczenia 1 - Wektory, pochodne, całki: zad-pc.pdf
 • Ćwiczenia 2 - Kinematyka: zad-kin.pdf
 • Ćwiczenia 3 - Kinematyka/Dynamika: zad-dyn.pdf
 • Ćwiczenia 4 - Dynamika
 • Ćwiczenia 5 - Kolokwium I/Siły bezwładności: zad-sb.pdf
 • Ćwiczenia 6 - Zasady zachowania: zad-zz.pdf
 • Ćwiczenia 7 - Sprężyny i drgania: zad-sd.pdf
 • Ćwiczenia 8 - Kolokwium II
Fizyka Ogólna (FO)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regulamin ćwiczeń: regulamin-fo.pdf
Wyniki: fo-2015l.pdf
Zestawy zadań:
 • Ćwiczenia 1 - Wstęp matematyczny, kinematyka: zad-kin.pdf
 • Ćwiczenia 2 - Kinematyka.
 • Ćwiczenia 3 - Dynamika, siły bezwładności: zad-dyn.pdf i zad-sb.pdf
 • Ćwiczenia 4 - Zasady zachowania: zad-zz.pdf
 • Ćwiczenia 5 - Ruch ciał ze zmienną masą: zad-zm.pdf
 • Ćwiczenia 6 - Sprężyny i drgania: zad-sd.pdf
 • Ćwiczenia 7 - Kolokwium I.
 • Ćwiczenia 8 - Fale.
 • CDN.