Redaguje J.Oleniacz

Propozycje tematów prac inżynierskich Zakładu Fizyki Jądrowej na rok ak. 2014/2015

Poprzedni rok:   2012/13  m2012/13    2011/12   2010/11   2009/10
Prace inżynierskie - tematy zgłoszone do zatwierdzenia przez Komisję Programową
Lp. Opiekun Współopiekun Temat Zgłoszenie
 Realizacja/Rezerwacja
1  mgr inż. Dariusz Aksamit
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
dr Krystyna Wosińska Budowa i kalibracja układu pomiarowego do dozymetrii termoluminescencyjnej  Aksamit_1

 

2  mgr inż. Dariusz Aksamit
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
mgr inż. Marcin Bieda Zastosowanie matryc CCD/CMOS w dozymetrii promieniowania jonizującego  Aksamit_2

 

3  mgr inż. Dariusz Aksamit
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
dr Krystyna Wosińska Badanie czynników wpływających na zmiany charakterystyk dozymetrów termoluminescencyjnych  Aksamit_3

 

4 dr Maryna Chernyshova
 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
prof. dr hab. Jan Pluta Układ eksperymentalny do badań plazmy laserowej Chernyshova-Pluta

 

5 mgr inż. Tobiasz Czopowicz dr hab. Katarzyna Grebieszkow Rozszerzenie funkcjonalności Systemu Kontroli Detektora eksperymentu NA61/SHINE o zdalną kontrolę Czopowicz

 

6 mgr inż. Edyta Fujak Centrum-Onkologii Instytut, Zakład Fizyki Medycznej  dr inż. Przemysław Duda Opracowanie metody kontroli kolimatora wielolistkowego z użyciem detektora portalowego Fujak_Duda

 

7 mgr inż. Łukasz Graczykowski prof. nzw. dr hab. inż. Adam Kisiel Numeryczna analiza efektów tła w korelacjach femtoskopowych identycznych pionów w eksperymencie ALICE na LHC w CERN Graczykowski

 

8 mgr inż. Krzysztof Isajenko, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prof. dr hab. Jan Pluta Pomiary aktywności wybranych surowców pochodzenia przemysłowego wykorzystywanych do produkcji materiałów budowlanych i analiza ich przydatności w budownictwie Isajenko-Pluta

 

9 mgr inż. Adrian Jakowiuk, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej dr inż. Daniel Kikoła Wizualizacja danych z układu testowego do tomografii przemysłowej Jakowiuk-1

 

10 mgr inż. Adrian Jakowiuk, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej dr inż. Dariusz Tefelski Układ separacji impulsów pochodzących od promieniowania alfa i beta Jakowiuk-2

 

11 mgr inż. Małgorzata Janik prof. nzw. dr hab. inż. Adam Kisiel Optymalizacja metod dopasowania funkcji w analizie korelacji kątowych pionów, kaonów oraz protonów w eksperymencie ALICE na LHC w CERN Janik

 

12 dr inż. Daniel Kikoła   Analiza produkcji mezonów KS0 w reakcjach p+p przy energii 500 GeV na nukleon z wykorzystaniem detektora Heavy Flavor Tracker w eksperymencie STAR Kikola_1

 

13 dr inż. Daniel Kikoła   Analiza możliwości rejestracji cząstek Λ w reakcjach p+p przy energii 500 GeV na nukleon z wykorzystaniem detektora Heavy Flavor Tracker w eksperymencie STAR Kikola_2

 

14 dr M. Kowalska, mgr inż. K. Ciupek, mgr inż. K. Wołoszczuk Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prof. dr hab. Jan Pluta Skażenia powierzchniowe radionuklidami alfa i beta promieniotwórczymi – wzorcowanie i zakres zastosowania wybranych mierników i sond w ochronie radiologicznej Ciupek-Pluta_1

 

15 dr M. Kowalska, mgr inż. K. Ciupek,  mgr inż. D. Aksamit  Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prof. dr hab. Jan Pluta Zastosowanie pasywnych dawkomierzy indywidualnych do szacowania dawek od promieniowania beta  Ciupek-Pluta_2

 

16 dr M. Kowalska, mgr inż. K. Wołoszczuk, mgr inż. K. Ciupek  Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prof. dr hab. Jan Pluta Wyznaczenie zakresu zastosowania wybranych przyrządów dozymetrycznych w ochronie radiologicznej przed promieniowaniem gamma i X Woloszczuk-Pluta

 

17 mgr inż. Maja Maćkowiak-Pawłowska dr hab. Katarzyna Grebieszkow Migracja procedury identyfikacji cząstek ze środowiska root61 do SHINE Mackowiak

 

18 mgr inż. Bartosz Maksiak dr hab. Katarzyna Grebieszkow Symulacje Monte Carlo zderzeń jądro-jądro przy energiach akceleratora SPS w CERN Maksiak

 

19 mgr inż. Leszek Kosarzewski dr inż. Janusz Oleniacz System zarządzania konferencjami INDICO na Wydziale Fizyki PW  Koszarzewski

 

20 prof. dr hab. Piotr Magierski   Zbadanie własności molekuły H2 w ramach mechaniki kwantowej Magierski_1
 
21 prof. dr hab. Piotr Magierski   Zbadanie własności molekuły H2+ wykorzystując metody fizyki kwantowej i klasycznej Magierski_2
 
22

prof. dr Grażyna Odyniec, Lawrence Berkeley National Laboratory

dr inż. Daniel Kikoła Opracowanie metody oddzielenia zderzeń jąder złota w układzie ze stacjonarną tarczą od tła w eksperymencie STAR na podstawie symulacji Monte Carlo Odyniec

 

23

dr inż. Marek Peryt

mgr inż. Krzysztod Dynowski System testowania składników detektora MPD w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, k. Moskwy  Peryt-Dynowski_1

 

24

dr inż. Marek Peryt

mgr inż. Krzysztod Dynowski System zabezpieczenia wartości parametrów pracy układów sterowania detektorem MPD w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej   Peryt-Dynowski_2

 

25

dr inż. Marek Peryt

mgr inż. Krzysztod Dynowski System sterowania układem zasilania elektrycznego detektora MPD w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, k. Moskwy Peryt-Dynowski_3

 

26

dr inż. Marek Peryt

mgr inż. Krzysztod Dynowski System sterowania układem zasilania gazowego detektora MPD w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, k. Moskwy Peryt-Dynowski_4

 

27

dr inż. Marek Peryt

dr inż. Daniel Kikoła Laboratoryjny model elektrowni jądrowej z reaktorem typu PWR  Peryt-Kikola

 

28

prof. dr hab. Jan Pluta

  Układ pomiarowy do demonstracji procesów: emisji, propagacji i detekcji promieniowania jonizującego  Pluta

 

29

dr inż. Marcin Słodkowski

  Badanie produkcji rezonansów w eksperymencie NA61/SHINE Slodkowski_1

 

30

dr inż. Marcin Słodkowski

  Implementacja warunków wymrażania w relatywistycznym modelu hydrodynamicznym opartym na środowisku kart graficznych CUDA  Slodkowski_2

 

31

prof. dr hab. Bronisław Słowiński, NCBJ

dr inż. Przemysław Duda Analiza tła kwantów gamma w peryferycznym kanale reakcji jądrowej mezonów π+ z jądrami ksenonu przy pędzie 2,34 GeV/c Slowinski_1

 

32

prof. dr hab. Bronisław Słowiński, NCBJ

dr inż. Przemysław Duda Badanie doświadczalne korelacji parametrów pyłów zawieszonych w powietrzu  Slowinski_2

 

33

prof. dr hab. Bronisław Słowiński, NCBJ

dr inż. Przemysław Duda Modelowanie dynamiki przestrzenno-czasowej zanieczyszczeń powietrza Slowinski_3

 

34

prof. dr hab. Bronisław Słowiński, NCBJ

dr inż. Przemysław Duda Badanie właściwości skalowania rozwoju podłużnego kaskad generowanych przez kwanty gamma w gęstych ośrodkach amorficznych Slowinski_4

 

35 mgr inż. Maciej Szymański prof. nzw. dr hab. inż. Adam Kisiel Analiza efektu korelacji rezydualnych w zderzeniach ciężkich jonów  Szymanski
 
36 mgr inż. Daniel Wielanek dr inż. Hanna Zbroszczyk Opracowanie metody do generacji funkcji korelacyjnych Wielanek_1
 
37 mgr inż. Daniel Wielanek prof. dr hab. Jan Pluta Zastosowanie aplikacji internetowych w analizie danych dla detektora MPD przy akceleratorze NICA w Dubnej Wielanek_2