Redaguje J.Oleniacz

Propozycje tematów prac inżynierskich Zakładu Fizyki Jądrowej na rok ak. 2009/2010

Prace inżynierskie - tematy zgłoszone do zatwierdzenia przez Komisję Programową
Lp. Opiekun Współ-opiekun Temat Zgłoszenie
 Realizacja/Rezerwacja
1 dr inż. Przemysław Duda   Oprogramowanie ćwiczenia „Rozpad radu i poziomy energetyczne radonu” PracaInz2009PD2.doc
Maciej Szurmak
2 dr inż. Przemysław Duda   Analiza statystyczna dwuwymiarowych rozkładów obserwabli określonych graficznie PracaInz2009PD1.doc
 
3 dr Jan Grabski   Rozeznanie możliwości zastosowania nowej metody pomiaru ciśnienia żylnego i tętniczego  dla celów diagnostyki medycznej praca-inz-JG1.doc
 
4 dr Jan Grabski   Opracowanie, wykonanie i oprogramowanie stanowiska eksperymentalnego do badania promienowania ciała doskonale czarnego pracującego w ramach Internetowego Laboratorium Fizyki praca-inz-JG2.doc
 
5 dr Jan Grabski   Rozwój i adaptacja stanowiska eksperymentalnego do badania przerwy energetycznej półprzewodników pracującego w ramach Internetowego Laboratorium Fizyki praca-inz-JG3.doc
 
6 dr Jan Grabski   Opracowanie, wykonanie i oprogramowanie stanowiska eksperymentalnego doświadczenia Rutheforda do Internetowego Laboratorium Fizyki praca-inz-JG4.doc
 
7 dr Włodzimierz Guryn - BNL dr Tomasz Pawlak

Zbadanie charakterystyk detektorów krzemowych do pomiaru protonów w eksperymencie STAR przy RHIC’u

praca-inz-TP2.doc
Tomasz Obrębski
8 mgr inż. Krzysztof Isajenko - CLOR prof. dr hab. Jan Pluta Opracowanie założeń i wykonanie bazy danych dotyczącej badania powierzchniowych rozkładów izotopów promieniotwórczych (naturalnych i pochodzenia sztucznego) w glebach w Polsce praca-inz-CLOR1.doc
Bartosz Maksiak
9  mgr inż. Krzysztof Isajenko - CLOR prof. dr hab. Jan Pluta Opracowanie założeń i wykonanie bazy danych dotyczącej badania powierzchniowych rozkładów izotopów promieniotwórczych (naturalnych i pochodzenia sztucznego) w glebach w Polsce praca-inz-CLOR1.doc
 
10 Dr inż. Krzysztof Kacperski,
Zakład Fizyki Medycznej,
Centrum Onkologii
dr Krystyna Wosińska Implementacja i testowanie projektorów z modelowaniem odpowiedzi kolimatora w algorytmach rekonstrukcji obrazu SPECT w medycynie nuklearnej praca-inz-KK1.doc

 Łukasz Graczykowski

11 Dr inż. Krzysztof Kacperski,
Zakład Fizyki Medycznej,
Centrum Onkologii
dr Krystyna Wosińska Charakterystyka kolimatorów dla gamma-kamer SPECT w medycynie nuklearnej praca-inz-KK2.doc
 
12 mgr Grażyna Krajewska - CLOR prof. dr hab. Jan Pluta Opracowanie metodyki uruchomienia wzorca wtórnego promieniowania beta praca-inz-CLOR2.doc
 
13 mgr Grażyna Krajewska - CLOR prof. dr hab. Jan Pluta Opracowanie założeń technicznych i planów konstrukcyjnych przenośnego urządzenia do poboru próbek aerozoli w powietrzu praca-inz-CLOR3.doc
 
14 prof.nzw dr hab. Piotr Magierski   Stworzenie programu numerycznego i opracowanie dokumentacji dla zagadnienia obliczania funkcji spektralnej kwantowego układu wielociałowego praca_inz_2009_PM.doc
 
15 dr Paweł Jan Napiorkowski -ŚLCJ UW prof. dr hab. Jan Pluta Badanie zbieżności algorytmu genetycznego na przykładzie danych z pomiarów wzbudzeń kulombowskich praca-inz-SLCJ2.doc
 
16 dr Paweł Jan Napiorkowski -ŚLCJ UW prof. dr hab. Jan Pluta Próbkowanie przestrzeni χ2 z zadanym rozkładem praca-inz-SLCJ3.doc
 
17 dr Paweł Jan Napiorkowski -ŚLCJ UW prof. dr hab. Jan Pluta Badanie funkcji celu algorytmu genetycznego używanego do analizy danych z pomiarów wzbudzeń kulombowskich praca-inz-SLCJ4.doc
 
18 dr Paweł Jan Napiorkowski -ŚLCJ UW prof. dr hab. Jan Pluta Stworzenie interfejsu użytkownika dla urządzeń w sieci CAENET praca-inz-SLCJ5.doc
 
19 dr i. Janusz Oleniacz   Badanie technologii maszyn wirtualnych w zastosowaniu do obliczeń rozproszonych typu grid praca-inz-JO1.doc
Konrad Felijakowski
20 dr i. Janusz Oleniacz   Badanie technologii maszyn wirtualnych w zastosowaniu do obliczeń rozproszonych typu klaster praca-inz-JO1.doc
Bartłomiej Sobolewski
21 dr Tomasz Pawlak   Oprogramowanie dla eksperymentu STAR wspomagające optymalizację selekcji cząstek w analizach rzadkich procesów fizycznych praca-inz-TP1.doc
Leszek Kosarzewski
22 prof. dr hab. Jan Pluta   Opracowanie dokumentacji oraz wizualizacja budowy i
działania detektora ALICE z wykorzystaniem środowiska AliRoot
praca-inz-JP1.doc
Paweł Dębski
23 prof. dr hab. Jan Pluta   Wyznaczanie funkcji korelacyjnych dla dwucząstkowych układów hadronowych rejestrowanych w eksperymencie ALICE na LHC w CERN praca-inz-JP2.doc
Daniel Wielanek
24 prof. dr hab. Jan Pluta   Wybór optymalnego układu pomiarowego dla rejestracji cząstek powabnych w eksperymencie
ALICE na LHC w CERN
praca-inz-JP3.doc
Rafał Sarnecki
25 prof. dr hab. Jan Pluta   Układ pomiarowy i metoda analizy zawartości promieniotwórczego radonu w powietrzu praca-inz-JP4.doc
 
26 prof. Bronisław Słowiński dr Przemysław Duda Analiza układów kwantów gamma powstałych w wyniku reakcji p+Xe przy 2.34 GeV/c gammas systems analyzisBS2.doc
Rafał Możdżonek
27 prof. Bronisław Słowiński dr Przemysław Duda

Rekonstrukcja widma energetycznego kwantów gamma emitowanych w wyniku reakcji jądrowych w przedziale wysokich energii

rekonstrukcja widma energetycznegoBS1.doc
 
28 dr Julian Srebrny - ŚLCJ UW prof. dr hab. Jan Pluta Spektrometr Germanowy promieniowania gamma z osłoną antykomptonowską praca-inz-SLCJ1.doc
Jakub Ogrodnik
29 dr Marek Wasek - CLOR prof. dr hab. Jan Pluta Badanie czułości pomiarów promieniowania gamma przy
 użyciu dwóch rodzajów materiałów termoluminescencyjnych
praca-inz-CLOR4.doc
 
30 dr Krystyna Wosińska  

Przygotowanie ćwiczenia do Pracowni Fizyki i Techniki Jądrowej „Zasada działania PET”

praca-inz-KW1.doc
 
31 dr inż. Hanna Zbroszczyk prof. dr hab. Jan Pluta

Generator korelacji dwucząstkowych w modelu zderzeń ciężkich jonów  - EPOS

 
Karol Kulasiński