Redagują opiekunowie prac

Propozycje tematów prac inżynierskich Zakładu Fizyki Jądrowej na rok ak. 2010/2011

Prace inżynierskie - tematy zgłoszone do zatwierdzenia przez Komisję Programową i RW
Lp. Prac. Opiekun Współ-opiekun Temat Zgłoszenie
 Rezerwacja dla ...
1 1 mgr inż. Tomasz Cetner
doktorant PW
dr inż. Katarzyna Grebieszkow

Rozbudowa aplikacji Monte Carlo symulującej zachowanie detektora NA61 przy SPS CERN

Cetner_dypl_inz_2010.doc
 
2 1 Prof .dr hab .inż. Andrzej G. Chmielewski
WICHIP PW i ICHTJ
dr Wiktor Peryt

Radiacyjna degradacja celulozy

Chmielewski_Peryt_dypl_inz_2010-1.doc
 
3 1 Prof .dr hab .inż. Andrzej G. Chmielewski
WICHIP PW i ICHTJ
dr Wiktor Peryt

Radiacyjna synteza nano i mikrostruktur metalicznych

Chmielewski-Peryt_dypl_inz_2010-2.doc
 
4 1 dr inż. Przemysław Duda  

Przygotowanie zestawu pomiarowego do ćwiczenia „Zasada działania PET” dla Pracowni Fizyki i Techniki Jądrowej

....
Tomasz Rytel
5 1
prof. Bernd Grambow

SUBATECH/Ecole des Mines de Nantes

prof. dr hab. Jan Pluta

Towards an aqueous chemistry and chemical thermodynamics of polonium

Grambow-Pluta_dypl_inz_2010.doc
 
6 1
dr Włodzimierz Guryn

Brookhaven National Laboratory

dr Tomasz Pawlak

Lokalizacja przestrzenna Stripowych Detektorów Krzemowych do pomiaru protonów w eksperymencie STAR przy RHIC’u

....
 
7 1

mgr inż. Adrian Jakowiuk

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

dr inż. Marcin Słodkowski

Aplikacja zarządzająca pracą sond do pomiarów radiometrycznych

Jakowiuk-Slodkowski_dypl_inz_2010.doc
 
8 1 dr inż. Krzysztof Kacperski
Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa
prof. dr hab. Jan Pluta

Wpływ fotonów rozproszonych w kolimatorze na charakterystykę gamma kamer w medycynie nuklearnej – symulacje Monte Carlo

Kacperski-Pluta-dypl_inz_2010.doc
 
9 1

prof. R. Lednicky

JINR, Dubna

prof. dr hab. Jan Pluta Correlation femtoscopy analysis with non-identical particles Lednicky-Pluta_dypl_in_2010.doc
 
10 1

dr A. Litvinenko

JINR, Dubna

prof. dr hab. Jan Pluta

Determination of the reaction plane in heavy ion collisions by direct and elliptic flows

Litvinenko-Pluta_dypl_inz_2010.doc
 
11 1
dr Grażyna Odyniec

Lawrence Berkeley National Laboratory

dr Tomasz Pawlak

Oszacowanie produkcji mezonów J/psi (czarmonium) w zderzeniach jonów złota przy energii 62.4 GeV w eksperymencie STAR przy kolajderze RHIC

....
 
12 1 mgr inż. Maja Maćkowiak
doktorant PW
dr inż. Katarzyna Grebieszkow

Fluktuacje chemiczne w zderzeniach jądro+jądro w eksperymencie NA61 przy wykorzystaniu modelu UrQMD

Mackowiak1_dypl_inz_2010.doc
 
13 1 mgr inż. Maja Maćkowiak
doktorant PW
dr inż. Katarzyna Grebieszkow

Fluktuacje chemiczne w zderzeniach jądro+jądro w eksperymencie NA61 przy wykorzystaniu modelu HSD

Mackowiak2_dypl_inz_2010.doc
 
14 1 dr i. Janusz Oleniacz  

Badanie technologii obliczeń rozproszonych i równoległych  w sieciach grid

Oleniacz_dypl_inz_2010.doc
 
15 1 mgr. inż. Artur Pacan doktorant PW dr inż. Przemysław Duda

Emisja neutronów z tarcz spalacyjnych Pb i W naświetlanych elektronami o energii 200 MeV i protonami o energii 660 MeV

Pacan-Duda_dypl_inz_2010.doc
 
16 1 prof. dr hab. Jan Pluta  

Układ do demonstracji oddziaływania promieniowania jądrowego z materią

Pluta_dypl_inz_2010.doc
 
17 1

dr Oleg Rogachevsky

JINR, Dubna

prof. dr hab. Jan Pluta

Implementation of SHIELD generator in ROOT geometry manager for simulation of heavy ion collisions

Rogachevsky-Polanski-Pluta_dypl_inz_2010.doc
 
18 1

dr Valery Shaliapin

JINR, Dubna

prof. dr hab. Jan Pluta

Development of Compact Spectrometers-Analyzers of Sample Constitution on the Basis of RF Discharge

Shaliapin-Pluta_dypl_inz_2010.doc
 
19 1 dr inż. Marcin Słodkowski  

Opracowanie procedur przetwarzania danych w eksperymencie NA49 za pomocą systemów relacyjnych baz danych

Slodkowski_dypl_inz_2010.doc
 
20 1 prof. dr hab. Bronisław Słowiński
IEA POLATOM
dr inż. Przemysław Duda

Korekcja energii kwantów gamma rejestrowanych w warunkach tzw. ograniczonej geometrii

Slowinski-Duda_dypl_inz_2010-1.doc
 
21 1 prof. dr hab. Bronisław Słowiński
IEA POLATOM
dr inż. Przemysław Duda

Optymalizacja parametrów uniwersalnych osłon radiacyjnych

Slowinski-Duda_dypl_inz_2010-2.doc
 
22 1 dr Krystyna Wosińska  

Opracowanie sposobu wykonywania ćwiczenia „Zasada działania PET” dla Pracowni Fizyki i Techniki Jądrowej 

Wosinska_dypl_inz_2010.doc
Iza Tonderska
23 1

dr Anna Wysocka-Rabin 

 Inst. Problemów Jądrowych, Świerk

prof. dr hab. Jan Pluta

Obliczenia i projekt osłon radiacyjnych radiograficznego akceleratora elektronów

WysockaRabin-Pluta_dypl_inz_2010.doc

Przemysław Szabelski
24 1

dr inż. Sławomir Wronka

Inst. Problemów Jądrowych, Świerk

prof. dr hab. Jan Pluta

Projekt kolimatorów wiązki protonów wysokiej energii

Wronka-Pluta-2_dypl_inz_2010.doc

Jerzy Pawlikowski
25 1

dr inż. Sławomir Wronka

Inst. Problemów Jądrowych, Świerk

prof. dr hab. Jan Pluta

Projekt dwuenergetycznej struktury przyspieszającej akceleratora elektronów

Wronka-Pluta-1_dypl_inz_2010.doc

Maciej Szymański
26 1 dr inż. Hanna Zbroszczyk  

Korelacje proton-proton w zderzeniach jąder złota wygenerowanych przy użyciu modelu UrQMD

Zbroszczyk1_dypl_inz_2010.doc
 
27 1 dr inż. Hanna Zbroszczyk  

Korelacje cząstek nieidentycznych w zderzeniach jąder złota wygenerowanych przy użyciu modelu UrQMD

Zbroszczyk2_dypl_inz_2010.doc
 

Poprzedni rok