Redaguje J.Oleniacz

Propozycje tematów prac inżynierskich Zakładu Fizyki Jądrowej na rok ak. 2013/2014

Poprzedni rok:  2012/13    2011/12   2010/11   2009/10
Prace inżynierskie - tematy zgłoszone do zatwierdzenia przez Komisję Programową
Lp. Opiekun Współopiekun Temat Zgłoszenie
 Realizacja/Rezerwacja
1 dr Paweł Gąsior Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy prof. dr hab. Jan Pluta Program komputerowy do analizy danych spektrometrycznych Gasior-Pluta_dypl_inz_2013_1

 

2 dr Paweł Gąsior Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy prof. dr hab. Jan Pluta Program komputerowy do analizy danych profilometrycznych Gasior-Pluta_dypl_inz_2013_2

 

3 Dr DESPINA HATZIFOTIADOU, CERN outreach coordinator for the ALICE experiment prof. dr hab. Jan Pluta Development of ALICE Master Class program in the ALICE experiment at the CERN/LHC Hatzifotiadou-Pluta_dypl_inz_2013

 

4 dr inż. Daniel Kikoła   Analiza możliwości rekonstrukcji mezonów D0 z wykorzystaniem rozpadów K -> 3pi Kikola_dypl_inz_2013

 

prof. nzw. dr hab. Adam Kisiel   Opracowanie metody wyznaczania funkcji korelacyjnych barionów w zderzeniach jąder ołowiu wygenerowanych przy użyciu modelu Therminator Kisiel_dypl_inz_2013

 

6 prof. dr hab. Piotr Magierski   Zbadanie własności molekuły H2 w ramach mechaniki kwantowej Magierski_1_dypl_inz_2013
 
7 prof. dr hab. Piotr Magierski   Zbadanie własności molekuły H2+ wykorzystując metody fizyki kwantowej i klasycznej Magierski_2_dypl_inz_2013
 
8

prof. dr Grażyna Odyniec Lawrence Berkeley National Laboratory

dr Daniel Kikoła Rekonstrukcja mezonów J/ψ w zderzeniach jąder uranu przy energii 193 GeV/nukelon w ramach eksperymentu STAR Odyniec-Kikola_dypl_inz_2013_1

 

9

prof. dr Grażyna Odyniec Lawrence Berkeley National Laboratory

dr Daniel Kikoła Analiza produkcji cząstek w reakcjach p+p przy energii 200 GeV w detektorze STAR z wykorzystaniem HFT (Heavy Flavor Tracker) Odyniec-Kikola_dypl_inz_2013_2

 

10

prof. dr Grażyna Odyniec Lawrence Berkeley National Laboratory

prof. dr hab. Jan Pluta Oszacowanie efektywności rejestracji mezonów J/ψ w zderzeniach jąder złota przy 14.6 GeV (i ewentualnie przy 19.6 i 27 GeV) w eksperymencie STAR na podstawie symulacji Monte Carlo Odyniec-Pluta_dypl_inz_2013_1

 

11 prof. dr hab. Jan Pluta   Oprogramowanie urządzenia do demonstracji procesów:
emisji, propagacji i detekcji promieniowania jonizującego
Pluta1_dypl_inz_2012
 
12 prof. dr hab. Jan Pluta   Komputerowa analiza pomiarów dozymetrycznych Pluta2_dypl_inz_2012
 
13 dr inż. Hanna Zbroszczyk   Budowa systemu informatycznego do wyznaczanie korelacji proton-proton w zderzeniach jonów złota przy energiach √sNN = 19 oraz 200 GeV w ramach eksperymentu STAR przy użyciu modelu UrQMD Zbroszczyk2_dypl_inz_2012
 
14 dr inż. Hanna Zbroszczyk   Budowa systemu informatycznego do wyznaczanie korelacji kaon-kaon w ultrarelatywistycznych zderzeniach jonów złota w ramach eksperymentu STAR przy użyciu modelu UrQMD Zbroszczyk4_dypl_inz_2012
 
15 dr inż. Hanna Zbroszczyk   Budowa systemu informatycznego do wyznaczanie korelacji proton-proton w zderzeniach jonów złota przy energiach √sNN = 27 oraz 39 GeV w ramach eksperymentu STAR przy użyciu modelu UrQMD Zbroszczyk3_dypl_inz_2012