Redagują opiekunowie prac

Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich
Zakładu Fizyki Jądrowej na roku ak. 2012/20
13

Prace magisterskie    (rok wcześniej - 2011/2012  2010/2011 2009/10  2008/09)
Lp. Prac. Opiekun Współ-opiekun Temat Zgłoszenie
1 1 dr inż. Przemysław Duda   Badanie właściwości skalowania podłużnego rozwoju kaskad elektronowo-fotonowych generowanych przez kwanty gamma w ciężkim ośrodku amorficznym Duda
1 1 dr Wiktor Peryt  

Badanie korelacji hadronów w eksperymencie NA61/SHINE

Peryt-1
1 1 dr Wiktor Peryt  

Zastosowanie sieci neuronowych w systemach kontroli i sterowania typu SCADA w elektrowniach jądrowych

Peryt-2
1 1 dr Wiktor Peryt  

Development and tests of new SCADA for system of the Nuclotron beam diagnostics and/or control of the Nuclotron

Peryt-3
1 1 prof. dr hab. Jan Pluta  

Modelowanie wiązek fotonowych

do obliczania rozkładu dawki metodą Monte Carlo

Bulski-Pluta
1 1 prof. dr hab. Jan Pluta  

Badanie naładowanych kanałów rozpadu 8He za pomocą detektora OTPC 

Domonik-Pluta
1 1 prof. dr hab. Jan Pluta  

Selection and visualization of strange particles for the ALICE Master Class program in the ALICE experiment at the CERN/LHC

Hatzifotiadou-Pluta
2 1 dr inż. Marcin Słodkowski   Implementacja algorytmów hydrodynamiki relatywistycznej z wykorzystaniem procesorów kart graficznych w środowisku CUDA i zastosowanie modelu hydrodynamicznego w eksperymencie NA61/SHINE Slodkowski-1
3 1 dr inż. Marcin Słodkowski   Badanie produkcji rezonansu r (770)0 w eksperymencie NA61/SHINE (CERN) Slodkowski-2
4 1 dr inż. Marcin Słodkowski   Rozwiązywanie równań hydrodynamiki relatywistycznej z wykorzystaniem procesorów kart graficznych w środowisku CUDA Slodkowski-3
5 1 dr inż. Marcin Słodkowski   Implementacja algorytmów wymrażania z wykorzystaniem procesorów kart graficznych w środowisku CUDA w relatywistycznym modelu hydrodynamicznym Slodkowski-4
6 1 prof. dr hab. Bronisław Słowiński
IEA POLATOM
dr inż. Przemysław Duda Korelacja emisji mezonów π0 i η0 w oddziaływaniach mezonów π+ z jądrami Xe przy energii 2.3 GeV Slowinski-1
7 1 prof. dr hab. Bronisław Słowiński
IEA POLATOM
doc. dr Mieczysław Sowiński, IPJ
dr inż. Przemysław Duda Modelowanie poziomów zanieczyszczeń powietrza pyłami zawieszonymi Slowinski-2
8 1 dr inż. Hanna Zbroszczyk   Doświadczalne wyniki pomiarów korelacji cząstek nieidentycznych w eksperymencie STAR Zbroszczyk-1
9 1 dr inż. Hanna Zbroszczyk   Doświadczalne wyniki pomiarów korelacji dwubarionowych w eksperymencie STAR Zbroszczyk-2