Redaguje J.Oleniacz

Propozycje tematów prac inżynierskich Zakładu Fizyki Jądrowej na rok ak. 2011/2012

Prace inżynierskie - tematy zgłoszone do zatwierdzenia przez Komisję Programową
Lp. Opiekun Współopiekun Temat Zgłoszenie
 Realizacja/Rezerwacja
1 mgr Krzysztof Chełmiński
Centrum Onkologii
dr Krystyna Wosińska Korekcja zniekształceń wprowadzanych przez skanery stosowane w
dozymetrii filmowej dla radioterapii
Chelminski_dypl_inz_2011_1
 
2 mgr Krzysztof Chełmiński
Centrum Onkologii
dr Krystyna Wosińska Porównanie własności fizycznych filmów Gafchromic EBT i EBT2 stosowanych w dozymetrii teleradioterapii Chelminski_dypl_inz_2011_2
 
3 mgr Krzysztof Chełmiński
Centrum Onkologii
prof. dr hab. Jan Pluta Zastosowanie trójwymiarowego układu detektorów ArcCHECK do weryfikacji
dozymetrycznej planowanych rozkładów dawki w radioterapii
Chelminski-Pluta_dypl_inz_2011_3
 
4 dr inż. Przemysław Duda   Opracowanie stanowiska pomiarowego do ćwiczenia laboratoryjnego „Zasada działania PET” z wykorzystaniem matryc fotopowielaczy Duda1_PracaInz2011
Honorata Andrzejewska
5 dr inż. Przemysław Duda   Opracowanie algorytmów precyzyjnego określania miejsca trafienia kwantów gamma w kryształ scyntylatora na potrzeby ćwiczenia „Zasada działania PET” z wykorzystaniem matryc fotopowielaczy Duda2_PracaInz2011
 
6 dr inż. Przemysław Duda   Widmo energii wtórnych fotonów powstających w kaskadach elektronowo-fotonowych tworzonych przez kwanty gamma wysokich energii w gęstych materiałach amorficznych Duda3_PracaInz2011
 
7 mgr inż. Paweł Gąsior IFPiLM prof. dr hab. Jan Pluta Opracowanie metody charakteryzacji profili kraterów
wytworzonych impulsami laserowymi o różnych parametrach
Gasior-Pluta_dypl_inz_2011
 
8 mgr inż. Krzysztof ISAJENKO
CLOR
dr Wiktor Peryt OPRACOWANIE I WYKONANIE BAZY DANYCH
ZAWIERAJĄCEJ WYNIKI POMIARÓW RADIOAKTYWNOŚCI NATURALNEJ
SUROWCÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Isajenko-Peryt_dypl_inz_2011
 
9 dr inż. Krzysztof Kacperski
Centrum Onkologii
prof. dr hab. Jan Jacek Żebrowski

Implementacja i testowanie algorytmu modelowego obserwatora
do oceny jakości obrazów w medycynie nuklearnej

Kacperski-Zebrowski_dypl_inz_2011
 
10 dr inż. Adam Kisiel   Opracowanie metod numerycznej analizy korelacji dwucząstkowych
w eksperymencie ALICE na LHC w CERN
Kisiel1_dypl_inz_2011
Marcin Patecki
11 dr inż. Adam Kisiel   Opracowanie metod numerycznej analizy
trójwymiarowych funkcji korelacyjnych
Kisiel2_dypl_inz_2011
 
12 dr Monika Kubkowska
IFPiLM
prof. dr hab. Jan Pluta Przygotowanie układu eksperymentalnego do badań plazmy laserowej Kubkowska-Pluta_dypl_inz_2011
 
13 dr inż. Janusz Oleniacz   Fizyka komputerowa na procesorach graficznych Oleniacz_PracaInz2011
 
14 prof. dr hab. Jan Pluta   Rozwój systemu wizualizacji zderzeń jądrowych
rejestrowanych w detektorze ALICE przy LHC w CERN
Pluta1_dypl_inz_2011
Katarzyna SURMA
15 prof. dr hab. Jan Pluta   Wizualizacja wybranych zjawisk fizycznych
rejestrowanych w eksperymencie ALICE przy LHC w CERN
Pluta2_dypl_inz_2011
 
16 dr Wiktor Peryt   Adaptacja i implementacja na serwerze Wydziału Fizyki systemu INDICO WPeryt_dypl_inz_2011-1
 
17 dr Wiktor Peryt   Badanie możliwości zastosowania sieci neuronowych w systemach typu SCADA WPeryt_dypl_inz_2011-2
 
18 dr Wiktor Peryt   Opracowanie oprogramowania dla systemu wieloparametrycznego WPeryt_dypl_inz_2011-3
 
19 Golovatyuk Viacheslav
JINR, Dubna
dr Wiktor Peryt Construction and tests of multigap RPC (resistive plane counters) for time of flight system of the MPD detector at NICA WPeryt_dypl_inz_2011-4
 
20 dr inż. Marcin Słodkowski    Implementacja systemu zarządzania danymi dla łańcucha rekonstrukcji zdarzeń w eksperymencie NA61/SHINE za pomocą bazy danych SQLite Slodkowski_dypl_inz_2011_1
 
21 dr inż. Marcin Słodkowski    Implementacja aplikacji G4NA61 bazującej na oprogramowaniu GEANT4 dla symulacji Monte-Carlo w eksperymencie NA61/SHINE Slodkowski_dypl_inz_2011_2
 
22 prof. Bronisław Słowińsk dr Przemysław Duda Rejestracja mezonów π0 i η0 w detektorach o ograniczonych wymiarach Slowinski1-PracaInz2011
 
23 prof. Bronisław Słowiński dr Przemysław Duda Rekonstrukcja informacji numerycznej z danych zawartych w postaci graficznej Slowinski2-PracaInz2011
 
24 dr inż. Gabriel Wlazłowski  

Stworzenie programu numerycznego obliczającego funkcję spektralną kwantowego układu wielociałowego

Wlazlowski_dypl_inz_2011
 
25 dr Sławomir Wronka
IPJ
prof. dr hab. Jan Pluta

Obliczenia i przygotowanie projektu magnetycznego układu prowadzenia wiązki w systemie do tomografii samochodów

Wronka-Pluta_dypl_inz_2011
 
26 dr inż. Hanna Zbroszczyk  

Oszacowanie ilości zderzeń p+p potrzebnych do analizy korelacji barion-barion przy użyciu modelu Therminator

Zbroszczyk_dypl_inz_2011_1
 
27 dr inż. Hanna Zbroszczyk  

Oszacowanie ilości zderzeń Pb+Pb potrzebnych do analizy korelacji barion-barion przy użyciu modelu Therminator

Zbroszczyk_dypl_inz_2011_2
 
28 dr inż. Hanna Zbroszczyk  

Budowa systemu do wyznaczanie czaso-przestrzennych rozkładów jednocząstkowych z modeli reakcji zderzeń ciężkich jonów

Zbroszczyk_dypl_inz_2011_3