Redagują opiekunowie prac

Propozycje tematów prac dyplomowych Zakładu Fizyki Jądrowej na roku ak. 2010/2011

Prace magisterskie    (rok wcześniej - 2009/10  2008/09)
Lp. Prac. Opiekun Współ-opiekun Temat Zgłoszenie
1 1 dr J. Choiński
SLCJ UW
prof. dr hab. Jan Pluta

Optymalizacja warunków naświetlań cząstkami He+ z Warszawskiego Cyklotronu tarczy 209Bi w celu otrzymywania izotopu 211At

Choinski-Pluta
2 1 dr inż. Przemysław Duda   Optymalizacja parametrów pracy układu spektrometrycznego wykorzystywanego w LFiTJ Duda
3 1 dr Yiota Foka
 CERN, Dep. PH 
prof. dr hab. Jan Pluta

Optimization and visualization of strange particles reconstruction in the ALICE experiment at the CERN/LHC

Foka-Pluta
4  1 dr Katarzyna Grebieszkow  

Modelowanie korelacji azymutalnych w zderzeniach p+p oraz A+A przy  energiach akceleratora SPS

Grebieszkow-1
5 1 dr Katarzyna Grebieszkow   Modelowanie fluktuacji chemicznych w zderzeniach p+p oraz A+A przy  energiach akceleratora SPS Grebieszkow-2
6 1 dr Katarzyna Grebieszkow  

Badanie fluktuacji w pędzie poprzecznym cząstek produkowanych w zderzeniach p+p przy energiach akceleratora SPS

Grebieszkow-3
7 1 dr Katarzyna Grebieszkow  

Badanie korelacji azymutalnych w zderzeniach p+p w eksperymencie SHINE przy akceleratorze SPS

Grebieszkow-4
8 1 dr Wlodek Guryn Brookhaven National Laboratory dr Tomasz Pawlak Determination of Nuclear Slope Parameter in Proton-Proton Elastic Scattering at √s = 200 GeV Guryn-Pawlak
9 1 prof. Sonia Kabana
Univ. of Nantes, Fr
SUBATECH
prof. dr hab. Jan Pluta

Disentangling Charm and Beauty in p+p collisions at 200 GeV with the STAR experiment at RHIC

Kabana-Pluta-1
10 1 prof. Sonia Kabana
Univ. of Nantes, Fr
SUBATECH
prof. dr hab. Jan Pluta

Disentangling Charm and Beauty in Au+Au collisions at 200 GeV with the STAR experiment at RHIC using the STAR silicon detectors

Kabana-Pluta-2
11 1 prof. Sonia Kabana
Univ. of Nantes, Fr
SUBATECH
prof. dr hab. Jan Pluta

New particle searches in Au+Au collisions at 200 GeV with the STAR experiment at RHIC

Kabana-Pluta-3
12 1 dr inż. Adam Kisiel
CERN
prof. dr hab. Jan Pluta Influence of jet-induced global event structures on the pion femtoscopic correlations measured in pp collisions registered by the ALICE experiment – part 1 Kisiel-Pluta-1
13 1 dr inż. Adam Kisiel
CERN
prof. dr hab. Jan Pluta

Influence of jet-induced global event structures on the pion femtoscopic correlations measured in pp collisions registered by the ALICE experiment – part 2

Kisiel-Pluta-2
14 1 prof. dr hab. Piotr Magierski   Kondensat bozonowy w rotującej pułapce harmonicznej Magierski-1
15 1 prof. dr hab. Piotr Magierski   Gaz atomowy na sieci optycznej - badanie metodą funkcjonału  gęstości Magierski-2
16 1 dr Grazyna Odyniec Lawrence Berkeley National Laboratory dr Tomasz Pawlak Badanie produkcji mezonow J/psi w reakcjach p+p przy 200 GeV Odyniec-Pawlak
17 1 prof. dr hab. Jan Pluta  

Analiza metod wyznaczania funkcji korelacyjnych dla dwucząstkowych układów hadronowych

Pluta
18 1 dr inż. Marcin Słodkowski   Badanie produkcji rezonansu r(770)0 przy zastosowaniu opracowanej metody mieszania zdarzeń zachowującej ładunek, energię i pęd emitowanych hadronów zmierzonych w eksperymencie NA49 Slodkowski-1
19 1 dr inż. Marcin Słodkowski   Badanie produkcji rezonansu r(770)0 przy zastosowaniu opracowanej metody mieszania zdarzeń zachowującej ładunek, energię i pęd emitowanych hadronów zmierzonych w eksperymencie NA61/SHINE Slodkowski-2
20 1 prof. dr hab. Bronisław Słowiński,
doc. dr Mieczysław Sowiński
IEA POLATOM, IPJ
dr inż. Przemysław Duda Analiza korelacji przebiegów czasowych emisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 oraz tlenków azotu Slowinski-Duda-1
21 1 prof. dr hab. Bronisław Słowiński
IEA POLATOM
dr inż. Przemysław Duda Emisja mezonów neutralnych i protonów w oddziaływaniach π+ Xe przy 2.3 GeV Slowinski-Duda-2
22 1 prof. dr hab. Bronisław Słowiński
IEA POLATOM
dr inż. Przemysław Duda Optymalizacja parametrów uniwersalnych osłon radiacyjnych Slowinski-Duda-3
23 1 dr Krystyna Wosińska  

Analiza wpływu korelacji dynamicznych i efektów oddziaływania w stanie końcowym na wyniki pomiarów femtoskopowych w badaniach reakcji ciężkich jonów

Wosinska
24 1 dr inż. Hanna Zbroszczyk   Rezultaty eksperymentalne pomiarów korelacji barionów w eksperymencie STAR Zbroszczyk-1
25 1 dr inż. Hanna Zbroszczyk  

Rezultaty eksperymentalne pomiarów korelacji cząstek nieidentycznych w eksperymencie STAR

Zbroszczyk-2
26 1 dr inż. Hanna Zbroszczyk  

Przewidywania teoretyczne oraz rezultaty eksperymentalne pomiarów korelacji dwubarionowych w eksperymencie STAR

Zbroszczyk-3