Redaguje J.Oleniacz

Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich Zakładu Fizyki Jądrowej na roku ak. 2009/2010
Propozycje te podlegają zatwierdzeniu przez Radę Programową Wydziału Fizyki PW

Prace magisterskie   
Lp. Opiekun Kierujący pracą z WF PW Temat Pracownia Nr. Zgłoszenie
1 dr Przemysław Duda   Badanie korelacji pomiędzy profilem podłużnym i poprzecznym kaskad elektromagnetycznych w gęstych ośrodkach amorficznych 2 Duda_dypmag_2009_1.doc
2 dr Przemysław Duda   Badanie korelacji fluktuacji rozwoju kaskad elektromagnetycznych w kierunku podłużnym i poprzecznym względem osi kaskady 2 Duda_dypmag_2009_2.doc
3 dr Katarzyna Grebieszkow   Fluktuacje wielkości opisywanych prawami zachowania przy użyciu wyższych momentów rozkładu 4 Grebieszkow_dypmag_2009.doc
4 dr Adam Kisiel   Analiza efektów systematycznych wpływających na dwucząstkowe funkcje korelacyjne rejestrowane w eksperymencie ALICE 4 Kisiel_dypmag_2009.doc
5 dr inż. Bronisław Machaj doc.dr Jan Grabski Zbadanie możliwości wykorzystania półprzewodnikowego licznika fotonów (Multi-Pixel Photon Counter – MPPC) do detekcji radonu z użyciem komór scyntylacyjnych Lucasa 2 Machaj-Grabski_dypmag_2009.doc
6 prof.nzw dr hab. Piotr Magierski   Badanie rozrzedzonego gazu atomowego metodą funkcjonału gęstości 1 Magierski_dypmag_2009_1.doc
7 prof.nzw dr hab. Piotr Magierski  

Gaz atomowy na sieci optycznej - badanie metodą funkcjonału gęstości

1 Magierski_dypmag_2009_2.doc
8  dr Grażyna Odyniec
Lawrence Berkeley National Laboratory USA
prof. dr hab. Jan Pluta

Statystyczna optymalizacja warunków pomiarowych w programie poszukiwania punktu krytycznego z pomocą zderzacza RHIC

4 GO-JP_dypmag_2009.doc
9  prof. dr hab. Jan Pluta  

Przygotowania do analizy (oraz ewentualny pomiar i analiza*) korelacji dwucząstkowych w eksperymencie ALICE na LHC w CERN

4 Pluta_dypmag_2009.doc
10

dr hab. Andrzej Sandacz,  

Instytut Problemów Jądrowych

dr Tomasz Pawlak Badanie dysocjacji protonu w dyfrakcyjnym rozpraszaniu proton-proton w eksperymencie STAR 4 Sandacz-Pawlak_dypmag_2009.doc
11  dr inż. Marek Scholz
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
prof. dr hab. Jan Pluta Opracowanie Algorytmu Dekonwolucyjnego dla Określenia Widma Neutronowego Mierzonego Metodą Aktywacyjną w Tokamaku JET 4 Scholz-Pluta_dypmag_2009.doc
12 doc. dr Mieczysław Sowiński,
Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana
dr Janusz Oleniacz Aplikacja modeli sieci neuronowych do predykcji przekroczeń dobowego poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego w oparciu o dane uzyskiwane w czasie rzeczywistym 2 Sowinski-Oleniacz_dypmag_2009-01.doc
13 doc. dr Mieczysław Sowiński,
Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana
dr Janusz Oleniacz Analiza przebiegów czasowych stężeń zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 i PM10 oraz identyfikacja źródeł jego emisji 2 Sowinski-Oleniacz_dypmag_2009-02.doc
14

mgr inż. Włodzimierz Stępniewski,

Inst. Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

prof. dr hab. Jan Pluta Niejawny algorytm metody cząstek swobodnych w zastosowaniu do rozwiązywania równania transportu promieniowania 4 Stepniewski-Pluta_dypmag_2009.doc
15 prof. dr hab. Wojciech Wiślicki, Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana prof. dr hab. Jan Pluta

Badanie dekoherencji kwantowej w układzie mezonów K

4 Wislicki-Pluta_dypmag_2009.doc
16 dr inż. Hanna Zbroszczyk   Ocena możliwości pomiaru korelacji dwubarionowych w eksperymencie ALICE 4 Zbroszczyk_dypmag_2009_1.doc
17 dr inż. Hanna Zbroszczyk  

Rezultaty eksperymentalne pomiarów korelacji cząstek nieidentycznych w eksperymencie STAR

4 Zbroszczyk_dypmag_2009_2.doc
18 dr inż. Hanna Zbroszczyk  

Przewidywania teoretyczne oraz rezultaty eksperymentalne pomiarów korelacji dwubarionowych w eksperymencie STAR

4 Zbroszczyk_dypmag_2009_3.doc

 (rok wcześniejsze tematy)