Redagują opiekunowie prac

Propozycje tematów prac dyplomowych Zakładu Fizyki Jądrowej na roku ak. 2008/2009

Prace magisterskie
Lp. Prac. Opiekun Współ-opiekun Temat Zgłoszenie
1 2 dr Przemysław Duda   STRUKTURA ENERGETYCZNA KASKAD ELEKTROMAGNETYCZNYCH W AMORFICZNYM CdWO4 (*) CdWO4_2008PD.pdf
2 2 dr Przemysław Duda   ROZWÓJ KASKADY ELEKTROMAGNETYCZNEJ W AMORFICZNYM BiGe02 (*) BiGeO2_2008PD.pdf
3 2 dr Przemysław Duda   STRUKTURA I ROZWÓJ KASKAD ELEKTROMAGNETYCZNYCH W SZKLE OŁOWIOWYM (*) SzkloPb_2008PD.pdf
4 4 dr Katarzyna Grebieszkow   Fluktuacje dynamiczne w pędzie poprzecznym w zderzeniach p+C przy energii  pocisku 30 GeV Mgr08-KG1.doc
5 4 dr Katarzyna Grebieszkow  

Rozkłady krotności oraz semi-inkluzywne rozkłady zmiennych kinematycznych w zderzeniach p+C przy energii  pocisku 30 GeV

Mgr08-KG2.doc
6 1 prof.nzw dr hab. Piotr Magierski   Efekty powłokowe  w egzotycznie zdeformowanych jądrach atomowych Mgr08-PM1.doc (realizuje Leszek Pawlicki)
7 2 prof.nzw dr hab. Piotr Magierski   Własności rotacyjne egzotycznych kształtów jądrowych Mgr08-PM2.doc  (realizuje Izabella Tondereska)
8 4 dr Tomasz Pawlak mgr.inż Hanna Zbroszczyk

Przewidywania teoretyczne i rezultaty eksperymentalne pomiarów korelacyjnych w eksperymencie STAR

Mgr08-TP+HZ.doc
(realizuje Dominik Lazurek)
9 4 dr Wiktor Peryt dr Grażyna Odyniec, LBNL Rejestracja cząstek o ukrytym powabie w eksperymencie ALICE Mgr08-WP-GO.doc
10 4 prof. dr hab. Jan Pluta dr.inż. Adam Kisiel, OSU

Pierwsze pomiary femtometryczne w eksperymencie ALICE przy LHC w CERN

Mgr08-JP-AK-2.doc
11 4 prof. dr hab. Jan Pluta dr.inż. Adam Kisiel, OSU

Przewidywania teoretyczne i możliwości eksperymentalne

pomiarów korelacyjnych w eksperymencie ALICE

Mgr08-JP-AK-3.doc
(realizuje Maja Maćkowiak)
12 4 prof. dr hab. Jan Pluta dr.inż. Adam Kisiel, OSU

Analiza korelacji cząstek nieidentycznych

w eksperymencie ALICE
Mgr08-JP-AK-4.doc
(realizuje Marcin Kuciński)
13 3 prof. dr hab. Bronisław Słowiński   FLUKTUACJE ROZWOJU KASKAD ELEKTRO­MAGNE­TYCZNYCH W RÓŻNYCH MATERIAŁACH Mgr08-BS1.doc
14 3 prof. dr hab. Bronisław Słowiński   PRODUKCJA IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W TARCZY MAKROSKOPOWEJ  NAŚWIETLANEJ PROTONAMI  RELATYWISTYCZNYMI Mgr08-BS2.doc
15 3 prof. dr hab. Bronisław Słowiński   MODELOWANIE KOMPUTEROWE POLA NEUTRONOWEGO WYTWORZONEGO PRZEZ PROTONY RELATYWISTYCZNE W TARCZY MAKROSKOPOWEJ Mgr08-BS3.doc
16 4 dr Krystyna Wosińska mgr.inż Hanna Zbroszczyk

Ocena możliwości pomiaru korelacji barion-barion w eksperymencie ALICE

Mgr08-KW+HZ1.doc
17 4 dr Krystyna Wosińska mgr.inż Hanna Zbroszczyk

Korelacje femtometryczne w układach dwubarionowych rejestrowanych w eksperymencie STAR

Mgr08-KW+HZ1.doc

(*) - temat wstępnie zarezerwowany.