Metody i Techniki Jądrowe
w Środowisku, Przemyśle i Medycynie

(Zajęcia prowadzone na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej)
opracowania zaliczeniowe studentów

Lista studentów, którzy opracowali jeden z wybranych tematów...

 1. Jerzy Antonowicz rok akademicki 1999/2000
 2. Anna Bartkowiak-Kurska rok akademicki 1999/2000
 3. Agnieszka Janiszewska rok akademicki 1999/2000
 4. Artur Luma rok akademicki 1999/2000
 5. Adam Maliszewski rok akademicki 1999/2000
 6. Michał Marzantowicz rok akademicki 1999/2000
 7. Ewa Miazin rok akademicki 1999/2000
 8. Monika Milewska rok akademicki 1999/2000
 9. Justyna Mazur rok akademicki 1999/2000
 10. Tomasz Ossowski rok akademicki 1999/2000
 11. Arkadiusz Potrzebowski rok akademicki 1999/2000
 12. Bartosz Ratajczyk rok akademicki 1999/2000
 13. Izabela Sitek rok akademicki 1999/2000
 14. Rafał Świłło rok akademicki 1999/2000
 15. Maciej Bogucki rok akademicki 2000/2001
 16. Paweł Cendrowski rok akademicki 2000/2001
 17. Damian Dudek rok akademicki 2000/2001
 18. Aneta Goska rok akademicki 2000/2001
 19. Maciek Kański rok akademicki 2000/2001
 20. Adam Łagoda rok akademicki 2000/2001
 21. Paweł Łagodziński rok akademicki 2000/2001
 22. Michał Łopuszański rok akademicki 2000/2001
 23. Joanna Mazur rok akademicki 2000/2001
 24. Grzegorz Mroczkowski rok akademicki 2000/2001
 25. Jarosław Nowotka rok akademicki 2000/2001
 26. Łukasz Poszepny rok akademicki 2000/2001
 27. Jan Przyborowski rok akademicki 2000/2001
 28. Emilia Rejmund rok akademicki 2000/2001
 29. Jan Ulaczyk rok akademicki 2000/2001
 30. Marcin Wojdyr rok akademicki 2000/2001
 31. Kszysztof Zberecki rok akademicki 2000/2001
 32. Mariusz Zdrojek rok akademicki 2000/2001
 33. Paweł Żuk rok akademicki 2000/2001
 34. Łukasz Adamowski rok akademicki 2001/2002
 35. Zbigniew Chajecki rok akademicki 2001/2002
 36. Anna Duduś rok akademicki 2001/2002
 37. Patryk Gutowski rok akademicki 2001/2002
 38. Adam Kublik rok akademicki 2001/2002
 39. Paweł Kuklik rok akademicki 2001/2002
 40. Tomasz Liwiński rok akademicki 2001/2002
 41. Marcin Słodkowski rok akademicki 2001/2002
 42. Marcin Stępniak rok akademicki 2001/2002
 43. Krzystof Suchecki rok akademicki 2001/2002
 44. Arkadiusz Sztenkiel rok akademicki 2001/2002
 45. Darusz Tefelski rok akademicki 2001/2002
 46. Marcin Zagrajek rok akademicki 2001/2002
 47. Piotr Zarzycki rok akademicki 2001/2002