Metody i Techniki Jądrowe
w Środowisku, Przemyśle i Medycynie

(Zajęcia prowadzone na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej)
opracowania zaliczeniowe studentów
Słowo wstępne prowadzącego zajęcia

Chciałbym na początek zapytać Cię o zdanie...

  1. Czy boisz się promieniowania jądrowego? 
  2. Czy zamieszkałbyś w pobliżu elektrowni jądrowej? 
  3. Czy odczuwasz obawę, że powtórzy się "Czarnobyl"? 

  1. A czy wiesz, że w Twoim ciele następuje w każdej sekundzie kilka tysięcy rozpadów jądrowych.
  2. Czy wiesz, że ogromna liczba cząstek promieniowania kosmicznego przeszywa Cię w każdej sekundzie?
  3. Czy wiesz, że mleko, które pijesz, jest radioaktywne?
 
  1. A czy zdajesz sobie sprawę, że te rozpady jądrowe, promieniowanie kosmiczne i radioaktywna żywność - towarzyszą nam od zarania dziejów? 
  2. Czy wiesz, że rozpady te pomogły rozszyfrowywać zagadki piramid, całunu turyńskiego i wielu podobnych tajemnic? 
  3. Czy wiesz, że promieniowanie jądrowe umożliwia dziś identyfikację starych dzieł sztuki, odnalezienie nieszczelności w rurociągach, pomiary gęstości cieczy w niedostępnych naczyniach - że wykrywa dym by uchronić nas od pożaru, że wykonuje sterylizację materiałów medycznych i środków spożywczych, że pomaga oczyścić gazy spalinowe w ciepłowniach, że znajduje wielorakie zastosowania w medycynie, że............itd.

Tak - promieniowania jądrowego nie należy się bać,
ale trzeba wiedzieć kiedy jest użyteczne, a kiedy niebezpieczne
(podobnie jak używamy energii elektrycznej, choć także bywa niebezpieczna).

O tym właśnie piszą w swoich opracowaniach studenci Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, 

którzy w ramach zaliczenia przedmiotu  "Metody i Techniki Jądrowe w Środowisku, Przemyśle i Medycynie", prowadzonego dla specjalności "Fizyka Komputerowa", opracowują wybrane zagadnienia tematyczne dotyczące promieniowania jądrowego. Jest naturalne, że studenci fizyki komputerowej umieją aktywnie korzystać z Internetu, swoje opracowania piszą więc w HTML, przez co treść ich staje się dostępna dla wszystkich. Na tej stronie zawarte są opracowania z kilku ostatnich lat. Znajdziesz w nich odpowiedzi na postawione wyżej i podobne pytania. Prezentowane zagadnienia opracowane są w popularnej formie i często ilustrowane schematami, zdjęciami, a także animacjami i programami interaktywnymi. W każdym opracowaniu podany jest spis referencji, które pomogą Ci pogłębić wiadomości na dany temat. Jedne opracowania są lepsze, inne gorsze - podobne były i oceny. W każdym z nich odkryjesz łatwo indywidualne cechy autora. Niektóre z tematów opracowane są  w dwóch, a nawet trzech wersjach. Każde opracowanie jest jednak inne, wiec wzajemnie się uzupełniają.  

Niech stanowią dla Ciebie podstawę do dalszego zdobywania i pogłębiania wiedzy o fascynujących własnościach promieniowania jądrowego.  

Więcej informacji o zajęciach z metod i technik jądrowych na Wydziale Fizyki PW: program zajęć, literatura, kryteria zaliczeń, foto-raporty, bieżące informacje itd. znajdziesz na  naszej stronie WWW.

Jeśli będziesz miał pytania bądź uwagi - napisz do nas.    Prowadzący zajęcia  -  Jan Pluta (pluta@if.pw.edu.pl)