NOWE METODY W RADIOTERAPII


Autorka witryny:
Emilia Rejmund
Studentka IV roku Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej
Specjalność: Fizyka Komputerowa
Adres konta e-mail:
erejmund@if.pw.edu.pl


Strona powstała z incjatywy  PROF. DR HAB. J.PLUTY w ramach przedmiotu "Metody i Techniki Jądrowe w Środowisku Przemyśle i Medycynie "

ZAPRASZAM DALEJ