Promieniowanie kosmiczne

      Strona ta została wykonana w ramach zaliczenia przedmiotu "Metody i techniki jądrowe w Środowisku, przemyśle i medycynie". Był on prowadzony przez prof. dr hab. Jana Plutę w roku akademickim 2001/2002 na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.

      Promieniowanie kosmiczne - promieniowanie, które dociera do ziemi z otaczającej je przestrzeni. Składa się głównie z protonów z niewielką domieszką jąder cięższych i elektronów. Promieniowaniu temu towarazyszy wiele zjawisk, które są pomocne w wielu dziedzinach. Dzięki promieniowaniu kosmicznemu można się wiele dowiedzieć o budowie wszechświata i jego powstaniu, jak również o budowie i składzie cząstek elmentarnych.


[1]