Strona ta została stworzona przez Macieja Boguckiego na zaliczenie przedmiotu Metody i Techniki Jądrowe w Środowisku, Przemyśle i Medycynie . Przedmiot ten jest prowadzonego przez prof. dr. hab Jana Plutę na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej