Badanie SPECT jako jedna z metod Medycyny Nuklearnej


Strona została napisana w ramach zaliczenia przedmiotu Metody i Techniki Jądrowe w Środowisku Przemyśle i Medycynie prowadzonego w roku akademickim 2000/2001 na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej przez prof. dr hab. Jana Plutę

O Medycynie Nuklearnej

Opis badania SPECT (link)

Inne

Może być oglądana przy dowolnej rozdzielczości przez dowolne przeglądarki (łącznie z tekstowymi)
Ostatnia aktualizacja: 20.X.2002