Praca zaliczeniowa z przedmiotu:

Metody Fizyki Jądrowej w Przemyśle i Medycynie

temat:

Detektory promieniowania jonizującego: ich typy i zasady ich działania

 

autor: Bartosz Ratajczyk

[weście]

Bibliografia


Praca powstała przy wykorzystaniu narzędzi:
* Microsoft Word 7.0 - tworzenie tekstu
* File Wrangler HTML Editor - edycja kodu
* 1st Page 2000 - edycja końcowa kodu