Autor witryny:
MARIUSZ ZDROJEK
WYDZIAŁ FIZYKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ROK AKADEMICKI 2000/2001
SPECJALNOŚĆ FIZYKA KOMPUTEROWA, ROK IV

Strona wykonana w ramach przedmiotu "Metody i Techniki Jądrowe w Środowisku Przemyśle i Medycynie " - prowadzonego przez prof. dr hab. J. Plutę

Tematyka pracy:
ZIEMSKIE PROMIENIOWANIE NATURALNE (promieniowanie skorupy ziemskiej, odpadów kopalnianych, materiałów budowlanych itd. - intensywność, zawartość w różnych materiałach, szkodliwość, ochrona przed promieniowaniem)

"Naturalna promieniotwórzczość jest częścią Wszechświata od momentu jego powstania. Jest obecana na Ziemi, wewnątrz materii nieożywionej, a nawet w żywych organizmach. Emitowane promieniowanie jet niewidoczne, ale można je zmierzyć z dużą dokładnością.
Odkrycie naturalnej promieniotwórczości (radioaktwności) wywołało prawdziwą rewolucję w nauce oraz przełom w pojmowaniu Wszechświata i ewolucji wiedzy. Ze względu na swe liczne zastosowania, to niezwykłe odkrycie wywarło duży wpływ na historię i życie ludzkości."

Celem stworzenia tej witryny internetowej jest zrówno przybliżenie historii odkrycia prominowania naturalnego, jak i przedstawienie najnowszych badań na ten temat.

Adres konta e-mail:
zdrojek@if.pw.edu.pl