Wstęp

Datowanie jądrowe polega na oznaczaniu wieku bezwzględnego próbek geologicznych i obiektów archeologicznych na podstawie badań ich promieniotwórczości, składu izotopowego lub niektórych efektów wtórnych, związanych z długotrwałym działaniem promieniowania jądrowego. Tego rodzaju datowania mogą być mało dokładne, co wynika z przybliżonego charakteru koniecznych założeń wyjściowych. Ponieważ niektóre z utworów geologicznych mogły tworzyć się w wyniku różnych długotrwałych procesów geochemicznych. Stąd, zamiast wieku bezwzględnego, właściwszy byłby jakiś termin umowny, na przykład wiek radiometryczny lub wiek obliczony.

Pierwsza strona Pierwsza strona Pierwsza strona Izotopy