WYBUCHY JĄDROWE
I ICH KONSEKWENCJE EKOLOGICZNE


Warszawa, 10.02.2000

Treść referatu

Autor: mgr Justyna Mazur - doktorantka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.
Praca została wykonana w ramach przedmiotu Metody i Techniki Jądrowe.