Oddziaływanie neutronów z materią.
Strona główna

Trochę historii
Encyklopedia
Wstęp
Detektory
    Neutronów

Spektrometria
    Neutronów

Źródła neutronów
Spowalnianie
    neutronów

Reakcje
    rezonansowe

Gęstość
    poziomów
    jądrowych

Rezonanse
    analogowego
    izospinu

Procesy
    rozszczepienia
    jąder

Reakcje
    łańcuchowe

Pomiar
    reaktywności

Labolatorium
    w Świerku


Publikacje
Malarstwo
    w reaktorze

Geniusz w cieniu

Bibliografia

Metody i Techniki Jądrowe
w Środowisku, Przemyśle i MedycynieProf. nzw. dr hab. Jan Pluta


Strona poświęcona jest tematowi:

"Oddziaływanie neutronów z materią.
(Detekcja i detektory neutronów oraz metody pomiarów ich energii.)"
Opracowanie:

Marcin Stępniak
Wydział Fizyki, PW, grupa J1
Rok 2002, semestr VII (zimowy)
Mail: stepniak@if.pw.edu.pl


Zbierając informacje wykroczyłem trochę poza główny, podstawowy temat i opisałem również niektóre detektory oraz metody detekcji neutronów jak również pomiary ich energii.