Warszawa, 1999.02.17

Rola Marii Skłodowskiej-Curie w odkryciu i rozwoju wiedzy o promieniotwórczości


Praca została wykonana w ramach przedmiotu
Metody i Techniki Jądrowe w Środowisku Przemyśle i Medycynie

Agnieszka Janiszewska
Doktorantka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

_Następna strona_