Redaguje J.Oleniacz

Propozycje tematów prac inżynierskich Zakładu Fizyki Jądrowej na rok ak. 2015/2016

Poprzedni rok:   2014/15  2013/14  2011/12   2010/11   2009/10
Prace inżynierskie - tematy zgłoszone do zatwierdzenia przez Komisję Programową
Lp. Opiekun Współopiekun Temat Zgłoszenie
 Realizacja/Rezerwacja
1 mgr inż. Łukasz Graczykowski prof. nzw. dr hab. inż. Adam Kisiel Opracowanie przewidywań teoretycznych dla korelacji cząstek nieidentycznych dla zderzeń ciężkich jonów w LHC Graczykowski

 

2 dr hab. Katarzyna Grebieszkow   Modelowanie zderzeń jądro+jądro przy energiach akceleratora SPS w CERN Grebieszkow

 

3 mgr inż. Adrian Jakowiuk, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej dr inż. Dariusz Tefelski Układ separacji impulsów z detektora MLCS pochodzących od promieniowania alfa i beta Jakowiuk-1

 

4 mgr inż. Małgorzata Janik prof. nzw. dr hab. inż. Adam Kisiel Wyznaczenie funkcji korelacyjnych cząstek nieidentycznych w zderzeniach jąder ołowiu zarejestrowanych przez eksperyment ALICE Janik-1

 

5 mgr inż. Małgorzata Janik prof. nzw. dr hab. inż. Adam Kisiel System zarządzania konferencjami INDICO na Wydziale Fizyki PW Janik-2

 

6 dr inż. Daniel Kikoła   Przygotowanie oprogramowania do obliczenia wydajności pomiarów mezonów zawierających kwarki piękne w eksperymencie STAR Kikola

 

7 prof. nzw. dr hab. inż. Adam Kisiel   Oszacowanie czułości pomiaru parametrów oddziaływania silnego otrzymywanych w femtoskopowych korelacjach barionów Kisiel

Maciej Pawlik

8 dr Andrzej Korman, Narodowe Centrum Badań Jądrowych prof. dr hab. Jan Pluta Zastosowanie metody PIXE do kontroli procesu technologicznego wprowadzania selenu do grzyba twardnika japońskiego Korman-Pluta

 

9 mgr inż. Leszek Kosarzewski dr inż. Daniel Kikoła Wykonanie oprogramowania do identyfikacji elektronów z wykorzystaniem kalorymetru elektromagnetycznego EEMC w eksperymencie STAR Kosarzewski

 

10 prof. Paweł Kukołowicz, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie dr inż. Daniel Kikoła Przygotowanie oprogramowania do analizy obrazów portalowych używanych do kontroli przyspieszacza liniowego Kukolowicz_Kikola

 

11 dr inż. Maja Maćkowiak-Pawłowska   Migracja procedury identyfikacji cząstek ze środowiska root61 do shine Mackowiak

 

12 prof. dr hab. Piotr Magierski   Rekoneksja wirów kwantowych w unitarnym gazie Fermiego Magierski
 
13 mgr inż. Jeremi Niedziela prof. nzw. dr hab. inż. Adam Kisiel Opracowanie formatu oraz metod konwersji danych rejestrowanych przez ALICE w celu zapewnienia wsparcia dla aplikacji mobilnych i webowych Niedziela
 
14 dr inż. Janusz Oleniacz   Wykorzystanie metody Monte Carlo w obliczeniach fizycznych mechaniki kwantowej Oleniacz

 

15

prof. dr Grażyna Odyniec, Lawrence Berkeley National Laboratory

dr inż. Daniel Kikoła Przygotowanie oprogramowania do analizy rozkładów zmiennych kinematycznych dla cząstek wyprodukowanych w reakcjach w eksperymencie STAR w układzie ze stacjonarną tarczą Odyniec_Kikola

 

16

mgr inż. Iwona Pacyniak, dr Maria Kowalska, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

dr inż. Daniel Kikoła Zastosowanie statystyki bayesowskiej jako narzędzie w dozymetrii biologicznej (Using of Bayesian statistic as a tool for biological dosimetry) Pacyniak_Kikola

 

17

mgr inż. Marek Peryt

mgr inż. Krzysztod Dynowski System laserowej kalibracji 3-D analizatora pola magnetycznego w magnesie do eksperymentów MPD-NICA i BM@N w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, k. Moskwy Peryt-1

 

18

mgr inż. Marek Peryt

mgr inż. Krzysztod Dynowski System sterowania układem startowym sub-detektorów RS (Run System) dla detektora MPD w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, k. Moskwy Peryt-2

 

19

mgr inż. Marek Peryt

dr inż. Daniel Kikoła Laboratoryjny model elektrowni jądrowej z reaktorem typu PWR Peryt-3

 

20

mgr inż. Marek Peryt

mgr inż. Krzysztod Dynowski System zabezpieczenia wartości parametrów pracy układów sterowania detektorem MPD w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej  Peryt-4

 

21

mgr inż. Marek Peryt

mgr inż. Krzysztod Dynowski System sterowania układem zasilania elektrycznego detektora MPD w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, k. Moskwy Peryt-5

 

22

mgr inż. Marek Peryt

mgr inż. Krzysztod Dynowski System sterowania układem zasilania gazowego detektora MPD w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, k. Moskwy Peryt-6

 

23

mgr inż. Marek Peryt

mgr inż. Krzysztod Dynowski System testowania składników detektora MPD w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, k. Moskwy Peryt-7

 

24

mgr inż. Marek Peryt

mgr inż. Krzysztod Dynowski Robot Skanujący 3-D, analizatora pola magnetycznego w magnesie do eksperymentów MPD-NICA i BM@N w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, k. Moskwy Peryt-8

 

25

prof. dr hab. Jan Pluta

  Układ pomiarowy do demonstracji procesów: emisji, propagacji i detekcji promieniowania jonizującego  Pluta

 

26

dr inż. Marcin Słodkowski

  Przygotowanie środowiska do automatycznych testów symulacji hydrodynamiki relatywistycznej Slodkowski_1

 

27

dr inż. Marcin Słodkowski

  Badanie produkcji rezonansów w eksperymencie NA61/SHINE Slodkowski_2

 

28

prof. dr hab. Bronisław Słowiński, NCBJ

dr inż. Przemysław Duda Analiza tła kwantów gamma w peryferycznym kanale reakcji jądrowej mezonów π+ z jądrami ksenonu przy pędzie 2,34 GeV/c Slowinski-1

 

29

prof. dr hab. Bronisław Słowiński, NCBJ

dr inż. Przemysław Duda Badanie właściwości skalowania rozwoju podłużnego kaskad generowanych przez kwanty gamma w gęstych ośrodkach amorficznych Slowinski-2

 

30 dr inż. Dariusz Tefelski   Badanie właściwości skalowania rozwoju kaskad generowanych przez kwanty gamma w gęstych ośrodkach amorficznych Tefelski
 
31 mgr inż. Daniel Wielanek dr inż. Marcin Słodkowski Opracowanie oprogramowania do zarządzania wynikami analiz fizycznych z użyciem oprogramowania NicaROOT Wielanek
 
32 dr inż. Hanna Zbroszczyk   Opracowanie metody do wyznaczania korelacji rezydualnych dla programu BES przy użyciu modelu Therminator w ramach eksperymentu STAR Zbroszczyk-1
 
33 dr inż. Hanna Zbroszczyk   Opracowanie metody do wyznaczanie korelacji cząstek dziwnych w ultrarelatywistycznych zderzeniach jonów złota w ramach eksperymentu STAR przy użyciu modelu UrQMD Zbroszczyk-2
 
34 dr inż. Hanna Zbroszczyk   Opracowanie metody do policzenia femtoskopowych korelacji dwucząstkowych przy użyciu detektora „Heavy Flavor Tracker” w eksperymencie STAR Zbroszczyk-3