websitetemplate.org
link do nowej strony (logowanie jak do poczty PW) > Tabliczki przy ćwiczeniach
 
 
 
 

Tabliczki przy ćwiczeniach

Poniżej można znaleźć pdf-y tabliczek przy ćwiczeniach, co może być pomocne przy pisaniu sprawozdania jeśli w trakcie zajęć nie zapisało się ważnych informacji znajdujących się właśnie na tych tabliczkach.


Ćwiczenie numer 1 - prawo Ohma


Ćwiczenie numer 12

Ćwiczenie numer 21

Ćwiczenie numer 25

Ćwiczenie numer 28

Ćwiczenie numer 28 wykres współczynnika załamania dla szkła

Ćwiczenie numer 30 - pierwsza tabliczka

Ćwiczenie numer 30 - druga tabliczka

Ćwiczenie numer 31A

Ćwiczenie numer 31B

Ćwiczenie numer 31C

Ćwiczenie numer 31 - cewki Helmoltza

Ćwiczenie numer 31 - pole prostopadłe do wiązki elektronów

Ćwiczenie numer 32

Ćwiczenie numer 34

Ćwiczenie numer 34 - skalowanie magnesu

Ćwiczenie numer 36a

Ćwiczenie numer 36b