websitetemplate.org
link do nowej strony (logowanie jak do poczty PW) > Obliczanie niepewności
 
 
 
 

Obliczanie niepewności

Obliczanie niepewności stanowi jedną z ważnych umiejętności, którą powinien zdobyć student wykonujący ćwiczenia w ramach Laboratorium Fizyki I. Bez niej nie jest możliwe wykonanie poprawnych sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń. Na tej stronie umieszczony jest do pobrania  (poradnik), który zawiera szczegółowe informacje dotyczące metod obliczania niepewności pomiarów.  Stanowi on podstawowy materiał, z którym należy dokładnie zaznajomić się podczas nauki i który obowiązuje na kolokwium z obliczania niepewności. Ze szczególną uwagą należy zapoznać się z rozwiązanymi przykładowych zadań, gdyż potwierdzeniem znajomości rachunku niepewności jest rozwiązywanie konkretnych zadań.

Prezentacja powinna pomóc w dokładniejszym zrozumieniu metod obliczania niepewności oraz w sposobie wykorzystania programu Origin do obliczeń metody najmniejszych kwadratów.

Wszystkie prezentowane opracowania są publikowane na prawach rękopisu.