websitetemplate.org
Witam! > Pracownicy
 
 
 
 

Pracownicy

W laboratorium pracują trzy osoby, które czuwają nad sprawnym i bezproblemowym przebiegiem zajęć. Są to: p. Ewa Hejmanowska, p. Włodzimierz Benderz i p. Władysław Bieliński.

Dokładny plan konsultacji wszystkich asystentów prowadzących zajęcia w laboratorium, aktualizowany co semestr, wywieszany jest na tablicy ogłoszeniowej przy laboratorium.