websitetemplate.org
link do nowej strony (logowanie jak do poczty PW) > Pracownicy
 
 
 
 

Pracownicy

W laboratorium pracują dwie osoby, które czuwają nad sprawnym i bezproblemowym przebiegiem zajęć. Są to: p. Jarosław Sachanowski i p. Yurii Sosnytskyi.

Dokładny plan konsultacji wszystkich asystentów prowadzących zajęcia w laboratorium, aktualizowany co semestr, wywieszany jest na tablicy ogłoszeniowej przy laboratorium.