websitetemplate.org
link do nowej strony (logowanie jak do poczty PW) > Stałe fizyczne
 
 
 
 

Stałe fizyczne

Na tej stronie można znaleźć wartości podstawowych stałych fizycznych.
Klikając natomiast tutaj można pobrać plik pdf opracowany w Instytucie Fizyki PAN, który zawiera większość stałych fizycznych wraz z niepewnościami i wykazem literatury źródłowej. Przy opracowaniu sprawozdań, a w szczególności przy obliczaniu niepewności, należy przyjąć, że stałe fizyczne są dokładne (nie wprowadzają dodatkowych niepewności do obliczeń). 

Oznaczenie

Wielkość

Wartość

Jednostka

c

Prędkość światła

299 792 458

m/s

e

Ładunek elektronu

1, 602 17 462 x 10-19

C

me

Masa elektronu

9, 109 381 88 x 10-31

kg

h

Stała Plancka

6, 626 068 76 x 10-34

Js

u0 

Stała magnetyczna

4π x 10-7

NA-2

ε0 

Stała elektryczna

8, 854 187 817 x 10-12

Fm-1

G

Stała grawitacji

6, 673 x 10-11

m3kg-1s-2

R

Stała Rydberga

10 973 731, 568 549

m-1

NA

Stała Avogadra

6, 022 141 99 x 1023

mol-1

k

Stała Boltzmanna

1, 380 6503 x 10-23

JK-1