websitetemplate.org
link do nowej strony (logowanie jak do poczty PW) > Rozkłady zajęć
 
 
 
 

Rozkłady zajęć

Na stronach konkretnych wydziałów przedstawiono rozkłady zajęć dla poszczególnych grup studenckich. Jeśli przy rozkładzie nie wyszczególniono konkretnych grup, oznacza to, że przedstawiony plan obowiązuje dla wszystkich grup. Proszę dokładnie sprawdzić, czy na pewno sprawdzasz lub drukujesz plan dla swojej grupy! Wiersze oznaczają kolejne zespoły, natomiast kolumny kolejne tygodnie wykonywania ćwiczeń. Na planach nie zaznaczono terminów kolokwium z rachunku niepewności. Odbywa się ono zazwyczaj na drugich zajęciach, lecz ten termin może zostać zmieniony przez asystenta prowadzącego daną grupę studencką. 

Podstrony