websitetemplate.org
link do nowej strony (logowanie jak do poczty PW) > Laboratorium Fizyki w trybie zdalnym > Wykaz ćwiczeń wirtualnych
 
 
 
 

Wykaz ćwiczeń wirtualnych


Poniżej znajduje się tabela z wykazem ćwiczeń wirtualnych, które są wykonywane w trakcie laboratorium fizyki. W kolejnych kolumnach znajdują się:

1. Numer (numer ćwiczenia, ten sam znajdzie się w rozkładzie zajęć).

2. Tytuł ćwiczenia

3. Do instalacji (po kliknięciu w ten link zostanie pobrany samorozpakowujący się zbiór z aplikacją symulacji ćwiczenia).

4. Instrukcja (po kliknięciu w ten link zostanie pobrany zbiór pdf z instrukcją do ćwiczenia).

Wszystkie prezentowane poniżej instrukcje są publikowane na prawach rękopisu.

UWAGA! Nie wolno korzystać z symulacji innych niż umieszczone tutaj na stronie!!! W szczególności nie można korzystać z symulacji dostosowanych do wcześniejszych wersji LabView. 


Numer

Nazwa ćwiczenia

Do instalacji

Instrukcja

1

Badanie zależności między napięciem a natężeniem prądu w obwodzie elektrycznym

Instr_1

5

Ciepło topnienia i właściwe lodu

Sym_5

Instr_5

7

Prawa gazowe 

Sym_7

Instr_7

11

Drgania rezonansowe w obwodach RLC

Sym_11

Instr_11

12

Drgania relaksacyjne

Sym_12

Instr_12

14

Rura Kundta

Sym_14

Instr_14

23

Odbicie światła od powierzchni dielektryków 

Sym_23

Instr_23

25

Pierścienie Newtona

Sym_25

Instr_25

30

Efekt Halla

Sym_30

Instr_30

31

Wyznaczanie stosunku e do m

Sym_31

Instr_31

33

Siła elektrodynamiczna

Sym_33

Instr_33

36

Efekt fotoelektryczny

Sym_36

Instr_36

39

Ciało doskonale czarne

Sym_39

Instr_39