Redaguje J.Oleniacz

Propozycje tematów prac  magisterkich Zakładu Fizyki Jądrowej na rok ak. 2014/2015
(do zatwierdzenia jeszcze przez Komisję ds Edukacji i RW)

Poprzedni rok:  2013/14   2012/13    2011/12   2010/11   2009/10

Lp. Prac. Opiekun Współ-opiekun Temat Zgłoszenie
1 1 dr hab. Wojciech Bulski, Zakład Fizyki Medycznej Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie  prof. dr hab. Jan Pluta Zastosowanie trójwymiarowej matrycy detektorów ArcCheck w dozymetrii brachyterapii Bulski-Pluta
2 1 dr hab. Katarzyna Grebieszkow   Badanie fluktuacji azymutalnych w zderzeniach A+A w eksperymencie NA49 przy akceleratorze SPS  Grebieszkow-1
3 1 dr hab. Katarzyna Grebieszkow   Modelowanie fluktuacji w rodzaju wyprodukowanych cząstek w zderzeniach jądrowych przy energiach akceleratora SPS w CERN  Grebieszkow-2
4 1 dr Daniel Kikola   Badanie produkcji elektronów z rozpadów mezonów zawierających kwarki piękne z wykorzystaniem detektora Heavy Flavor Tracker w eksperymencie STAR Kikola-1
5 1 dr Daniel Kikola   Badanie produkcji cząstek J/psi z rozpadów mezonów zawierających kwarki piękne z wykorzystaniem detektora Heavy Flavor Tracker w eksperymencie STAR Kikola-2
6 1 dr Daniel Kikola   Badanie produkcji mezonów o ukrytym powabie w reakcjach p+p przy energii 500 GeV na nukleon w eksperymencie STAR Kikola-3
7 1 dr Daniel Kikola prof. dr Grazyna Odyniec,Lawrence Berkeley National Laboratory,USA Badanie produkcji fotonów w reakcjach p+p przy energii 200 GeV na nukleon w eksperymencie STAR Kikola-Odyniec
8 1 prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel   Weryfikacja metody badania oddziaływania silnego barionów przy pomocy analizy femtoskopowej Kisiel
9 1 dr hab., Andrzej Kordyasz, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Jan Pluta Konstrukcja i badanie własności epitaksjalnych krzemowych detektorów pozycyjnych przeznaczonych do rejestracji pierwiastków superciężkich Kordyasz-Pluta
10 1 dr Maria Kowalska, mgr inż. Krzysztof Ciupek, mgr inż. Dariusz Aksamit Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prof. dr hab. Jan Pluta Metoda szacowania dawek na kończyny od promieniowania beta i gamma przy zastosowaniu dawkomierzy termoluminescencyjnych Kowalska-Pluta
11 1   dr hab.Paweł Kukołowicz, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie dr inż. Daniel Kikoła Analiza ryzyka związanego z przygotowaniem planu leczenia w procesie radioterapii Kukolowicz-Kikola
12 1   dr hab.Paweł Kukołowicz, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie dr inż. Dariusz Tefelski Opracowanie metody kontroli kolimatora wielolistkowego z użyciem detektora portalowego we współczesnych urządzeniach terapeutycznych Kukolowicz-Tefelski
13 1 dr inż. Maja Maćkowiak-Pawłowska   Wpływ akceptacji w pospieszności oraz pędzie poprzecznym na fluktuacje w rodzaju wyprodukowanych cząstek w zderzeniach p+p przy energiach SPS w CERN Pawlowska-1
14 1 dr inż. Maja Maćkowiak-Pawłowska   Modelowanie fluktuacji w rodzaju wyprodukowanych cząstek z wykorzystaniem modelu EPOS w zderzeniach jądrowych przy energiach akceleratora SPS w CERN Pawlowska-2
15 1 Paweł Napiórkowski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW prof. dr hab. Janusz Hołyst Wykorzystanie algorytmu genetycznego do wyznaczenia niepewności pomiarowej w eksperymentach wzbudzeń kulombowskich Napiorkowski-Holyst
16 1 Paweł Napiórkowski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW prof. dr hab. Jan Pluta Wyznaczanie momentów kwadrupolowych nisko-leżących stanów wzbudzonych jadra 107Ag Napiorkowski-Pluta
17 1 prof. dr hab. Jan Pluta mgr inż. Marek Peryt Model układu sterowania środowiskiem gazowym dla detektora MPD (Multi-Purpose Detector (MPD) w ramach kompleksu pomiarowego NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility)  Pluta-Peryt
18 1 dr Marek Rabiński,mgr inż. Krzysztof Isajenko, Narodowe Centrum Badań Jądrowych prof. dr hab. Jan Pluta Ewolucja stanu zagrożenia środowiska naturalnego w rejonie Czarnobyla i w Polsce widziana po ok. trzydziestu latach od katastrofy Rabinski-Isajenko-Pluta
19 1 dr inż. Marcin Słodkowski   Implementacja algorytmów wymrażania w relatywistycznym modelu hydrodynamicznym opartym na środowisku kart graficznych CUDA Slodkowski-1
20 1 dr inż. Marcin Słodkowski   Badanie produkcji rezonansów w eksperymencie NA61/SHINE Slodkowski-2
21 1 prof. dr hab. Bronisław Słowiński
IEA POLATOM
dr inż. Przemysław Duda Modelowanie układu podkrytycznego opartego na torze (232Th) i pracującego w reżimie dopalacza i transmutera wypalonego paliwa z reaktorów PWR Slowinski-Duda-1
22 1 prof. dr hab. Bronisław Słowiński
IEA POLATOM
dr inż. Przemysław Duda Emisja kwantów gamma w peryferycznych kanałach reakcji jądrowej mezonów π± z jądrami ksenonu przy pędzie 2,34 GeV/c Slowinski-Duda-2
23 1 prof. dr hab. Bronisław Słowiński
IEA POLATOM
dr inż. Przemysław Duda Skalowanie struktury przestrzennej kaskad elektronowo-fotonowych generowanych przez kwanty gamma w ciężkim ośrodku amorficznym Slowinski-Duda-3
24 1 dr inż. Tomasz Traczyk, Wydział Elektroniki I Technik Informacyjnych PW prof. dr hab. Jan Pluta Model układu zarządzania platformą systemu Integrated Detector Control System (IDCS) detektora MPD (Multi-Purpose Detector) dla kompleksu pomiarowego NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) Traczyk-Pluta