Redaguje J.Oleniacz

Propozycje tematów prac  magisterkich Zakładu Fizyki Jądrowej na rok ak. 2015/2016
(do zatwierdzenia jeszcze przez Komisję ds Edukacji i RW)

Poprzedni rok:  2014/15   2013/14   2012/13    2011/12   2010/11   2009/10

Lp. Prac. Opiekun Współ-opiekun Temat Zgłoszenie
1 1  mgr inż. Dariusz Aksamit dr inż. Daniel Kikoła Zastosowanie formalizmu Medical Internal Radiation Dose Committee do dozymetrii komórkowej w wybranych polach promieniowania jonizującego Aksamit-Kikola
2 1 dr hab. Piotr Garnuszek, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów Polatom prof. dr hab. Jan Pluta Badanie wpływu czystości radionuklidowej radiofarmaceutyków terapeutycznych na dawki efektywne szacowane w oparciu o zwierzęce modele biokinetyczne  Garnuszek-Pluta
3 1 dr inż. Łukasz Graczykowski   Analiza asymetrii emisji na podstawie funkcji korelacyjnych dla cząstek nieidentycznych w zderzeniach ciężkich jonów przy energiach LHC Graczykowski
4 1 dr inż. Małgorzata Janik   Badanie zasad zachowania w korelacjach kątowych pionów, kaonów oraz protonów w zderzeniach hadronów przy energiach LHC Janik
5 1 dr Jacek Kurzyna, IFPiLM prof. dr hab. Jan Pluta Diagnostyka strumienia plazmy emitowanego przez kryptonowy silnik satelitarny typu Halla  Kurzyna-Pluta
6 1 dr inż. Maja Maćkowiak-Pawłowska   Wpływ akceptacji w pospieszności oraz pędzie poprzecznym na fluktuacje w rodzaju wyprodukowanych cząstek w zderzeniach p+p przy pędzie wiązki 158 GeV/c Pawlowska-1
7 1 dr inż. Maja Maćkowiak-Pawłowska   Modelowanie fluktuacji w rodzaju wyprodukowanych cząstek z wykorzystaniem modelu EPOS w zderzeniach jądrowych przy energiach akceleratora SPS w CERN Pawlowska-2
8 1 dr Grzegorz Pełka, IFPiLM prof. dr hab. Jan Pluta Modelowanie warstwy brzegowej przyszłego tokamaka DTT Pelka-Pluta
9 1 prof. dr hab. Jan Pluta mgr inż. Marek Peryt Układ sterowania środowiskiem gazowym dla detektora MPD w ramach kompleksu eksperymentalnego NICA w ZIBJ Pluta-Peryt-1
10 1 prof. dr hab. Jan Pluta mgr inż. Marek Peryt Układ regulacji i stabilizacji temperatury dla detektora MPD w ramach kompleksu eksperymentalnego NICA w ZIBJ Pluta-Peryt-2
11 1 dr Marek Rabiński, Narodowe Centrum Badań Jądrowych prof. dr hab. Jan Pluta Systemy utylizacji i przechowywania odpadów promieniotwórczych w strefie wykluczenia wokół czarnobylskiej elektrowni jądrowej
Системы утилизации и хранения радиоактивных отходов в зонe отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции
Rabinski-Pluta
12 1 dr Radosław Ryblewski,
 Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków
dr inż. Marcin Słodkowski Zastosowanie algorytmu MUSCL do rozwiązywania równań relatywistycznej hydrodynamiki dysypatywnej Ryblewski-Slodkowski
13 1 dr inż. Marcin Słodkowski   Badanie produkcji wybranych rezonansów w eksperymencie NA49 Slodkowski-3
14 1 dr inż. Marcin Słodkowski   Modelowanie oddziaływań jetów z materią jądrową opisywaną relatywistycznymi równaniami hydrodynamiki realizowanymi w środowisku kart graficznych CUDA Slodkowski-2
15 1 prof. dr hab. Bronisław Słowiński
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
dr inż. Przemysław Duda Modelowanie układu podkrytycznego opartego na torze (232Th) i pracującego w reżimie dopalacza i transmutera wypalonego paliwa z reaktorów PWR Slowinski-Duda-1
16 1 prof. dr hab. Bronisław Słowiński
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
dr inż. Przemysław Duda Skalowanie struktury przestrzennej kaskad elektronowo-fotonowych generowanych przez kwanty gamma w ciężkim ośrodku amorficznym Slowinski-Duda-2
17 1 prof. dr hab. Bronisław Słowiński
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
prof. dr hab. Jan Pluta Emisja kwantów gamma w peryferycznych kanałach reakcji jądrowej mezonów π+  z jądrami ksenonu przy pędzie 2,34 GeV/c Slowinski-Pluta
18 1 mgr Kamil Szewczak, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prof. dr hab. Jan Pluta Opracowanie i walidacja stanowiska kalibracyjnego wytwarzającego rentgenowskie promieniowanie charakterystyczne Szewczak-Pluta
19 1 dr inż. Dariusz Tefelski dr inż. Tomasz Piotrowski, IL PW Ocena skuteczności betonowych osłon przed promieniowaniem neutronowym na podstawie symulacji komputerowych Tefelski-Piotrowski
20 1 Nicolas Thiolliere, Subatech Laboratory at Ecole des Mines de Nantes dr inż. Dariusz Tefelski Optimization of BWR fuel burnup calculations using APOLLO2 and DARWIN codes. (Optymalizacja symulacji wypalenia paliwa jądrowego w reaktorach typu BWR z wykorzystaniem oprogramowania APOLLO2 oraz DARWIN) Thiolliere-Tefelski
21 1 mgr inż. Daniel Wielanek dr inż. Hanna Zbroszczyk Poszukiwanie optymalnego generatora zderzeń ciężkich jonów przy niskich energiach Wielanek-Zbroszczyk
22 1 dr inż. Hanna Zbroszczyk   Badanie zderzeń ciężkich jonów w ramach programu BES przy pomocy modelu EPOS Zbroszczyk