websitetemplate.org
Witam! > Regulamin > Przepisy porządkowe
 
 
 
 

Przepisy porządkowe

  1. Na ćwiczenia należy przychodzić punktualnie.
  2. Odzież wierzchnią proszę zostawić w szatni.
  3. Palenie tytoniu i spożywanie posiłków w laboratorium jest zabronione.
  4. Studenci obowiązani są do przebywania w czasie pracy w laboratorium wyłącznie przy swoim stanowisku pomiarowym.
  5. Studenci mogą przystąpić do wykonywania ćwiczenia wyłącznie po uzyskaniu zgody od prowadzącego zajęcia z danym zespołem.
  6. Ze względu na zróżnicowaną specyfikę poszczególnych eksperymentów, podczas zajęć nie ma ściśle określonych przerw. Studenci mogą opuszczać pomieszczenia laboratoryjne po uprzednim poinformowaniu o tym prowadzącego oraz upewnieniu się, że stanowisko pomiarowe pozostanie pod opieką pozostałych członków zespołu. 
  7. W chwili wprowadzenia obostrzeń związanych ze stanem epidemicznym studenci zobowiązani są do uczestniczenia podczas zajęć w maseczkach ochronnych oraz do dezynfekcji rąk przed zajęciami (te same wymagania obowiązują prowadzących zajęcia).
  8. W czasie obowiązywania obostrzeń epidemicznych, między zajęciami, studenci zobowiązani są opuścić pomieszczenia laboratorium - odbywa się wówczas wietrzenie sali i dezynfekcja pulpitów stołów laboratoryjnych oraz klawiatur i myszy komputerowych.