websitetemplate.org
link do nowej strony (logowanie jak do poczty PW) > Opisy programów > Grace
 
 
 
 

Grace

Program GRACE jest narzędziem przeznaczonym do tworzenia dwuwymiarowych wykresów danych numerycznych. Jest to program o możliwościach bardzo zbliżonych do tych oferowanych przez Microcal ORIGIN. GRACE posiada również funkcję interpretowania skryptów, co pozwala na przeprowadzanie skomplikowanych obliczeń, a także na automatyzacje zadań. Poniżej przedstawiony został opis tworzenia nowego zestawu danych, wykreślania zależności na wykresie, a następnie dopasowania liniowego uzyskanych wyników.

Aby stworzyć nowy zestaw danych należy z menu Edit wybieramy Data Sets. Następnie klikamy prawym klawiszem myszki na oknie listy zestawów danych (lista może być pusta jeśli nie stworzyliśmy przedtem innego zestawu). Po kliknięciu prawym klawiszem na polu listy rozwinie się menu podręczne, z którego wybieramy polecenie Create New. W menu pojawią się cztery możliwości, z których wybieramy opcję In spreadsheet, która uruchomi wewnętrzny edytor arkusza danych. Po wprowadzeniu danych pomiarowych do arkusza klikamy przycisk Accept. Wprowadzone do arkusza dane pomiarowe zostaną automatycznie przedstawione na wykresie. Wykres można modyfikować wywołując okno Set appearance podwójnie klikając na obszarze wykresu. W oknie tym możemy zmieniać formy i kolory linii i symboli. Chcąc aby na wykresie widoczne były jedynie punkty pomiarowe, ukrywamy linie (None) i uwidoczniamy punkty wybierając dowolny rodzaj symboli.

W celu dopasowania liniowych danych pomiarowych metodą sumy najmniejszych kwadratów, z menu Data wybieramy Transformations, a następnie Regression. Jako rodzaj dopasowania (Type of fit) wybieramy liniowy (Linear), zaznaczamy w górnym oknie właściwy zestaw danych i akceptujemy przyciskiem Accept. Wyniki dopasowania pokażą się w wyskakującym oknie konsoli. W górnej części okna znajdziemy szczegółową listę parametrów dopasowania, z których najbardziej interesujące nas będą: nachylenie (Regression coefficient (SLOPE)) i wyraz wolny (Regression constant (INTERCEPT)) oraz odchylenia standardowe tych wielkości: Standard error of coefficient oraz Standard error of constant. W dolnej części okienka z wynikami dopasowania podane jest pełne równanie dopasowanej prostej.

Kliknięcie tutaj spowoduje otwarcie nowego okna i wyświetlenie obrazu ekranu programu GRACE po wykonaniu dopasowania liniowego wraz z okienkiem wyników dopasowania.