• Zakres i regulamin przedmiotu, literatura

  Materiały do wykładu Metody matematyczne fizyki ,
  Wydział Fizyki PW


   

 • Wykład 1: Funkcje zespolone (z dodatkami)
 • Wykład 2: Funkcje Eulera (z dodatkami)
 • Wykład 3: Transformata Laplace'a (z komentarzem)
 • Wykład 4 i 5: Wielomiany ortogonalne (z komentarzem)
 • Wykład 6: Funkcje sferyczne (z komentarzem)
 • Wykład 7 i 8: Funkcje Bessela(z komentarzem)
 • Wykład 9 i 10: Dystrybucje (z komentarzem)
 • Wykład 11 i 12: Transformata Fouriera (z komentarzem)
 • Wykład 13: Szeregi Fouriera (z komentarzem)

  Materiały do ćwiczeń Metody matematyczne fizyki ,
  Wydział Fizyki PW


   

 • Zestaw zadań
 • Skrypt do ćwiczeń z rozwiazaniami