Redagują opiekunowie prac

Propozycje tematów prac dyplomowych Zakładu Fizyki Jądrowej na roku ak. 2011/2012

Prace magisterskie    (rok wcześniej - 2010/2011 2009/10  2008/09)
Lp. Prac. Opiekun Współ-opiekun Temat Zgłoszenie
1 1 mgr inż. Krzysztof Isajenko
CLOR
prof. dr hab. Jan Pluta Opracowanie założeń i struktury oraz stworzenie bazy danych dotyczącej pomiarów radioaktywności naturalnej surowców i materiałów budowlanych Isajenko-Pluta
1 dr Maria Kowalska
 i mgr Monika Szymańska

CLOR
prof. dr hab. Jan Pluta

Opracowanie krzywej wzorcowej do przetwarzania częstości występowania chromosomów dicentrycznych w limfocytach krwi obwodowej na wartość dawki pochłoniętej

Kowalska-Pluta
3 1 dr Monika Kubkowska
 IFPiLM
prof. dr hab. Jan Pluta Badania plazmy aluminiowej metodą spektroskopii emisyjnej wzbudzanej laserem Kubkowska-Pluta
4 1 dr inż. Marcin Słodkowski   Badanie produkcji rezonansu ρ(770)0 przy zastosowaniu opracowanej metody mieszania zdarzeń zachowującej ładunek, energię i pęd emitowanych hadronów zmierzonych w eksperymencie NA49 Slodkowski-1
5 1 dr inż. Marcin Słodkowski   Badanie produkcji rezonansu ρ(770)0 przy zastosowaniu opracowanej metody mieszania zdarzeń zachowującej ładunek, energię i pęd emitowanych hadronów zmierzonych w eksperymencie NA61/SHINE Slodkowski-2
6 1 prof. dr hab. Bronisław Słowiński
IEA POLATOM
dr inż. Przemysław Duda Rekonstrukcja struktury pierwotnej układów kwantów gamma powstałych w oddziaływaniach jądrowych i rejestrowanych w warunkach ograniczonej geometrii Slowinski-1
7 1 prof. dr hab. Bronisław Słowiński
IEA POLATOM
doc. dr Mieczysław Sowiński, IPJ
dr inż. Przemysław Duda Modelowanie poziomów zanieczyszczeń powietrza pyłami zawieszonymi Slowinski-2
8 1 dr Marek Wasek, mgr inż. Krzysztof Ciupek
CLOR
prof. dr hab. Jan Pluta Dozymetria indywidualna w polach mieszanych promieniowania beta i gamma Wasek-Pluta
9 1 dr inż. Hanna Zbroszczyk   Rezultaty eksperymentalne pomiarów korelacji cząstek nieidentycznych w eksperymencie STAR Zbroszczyk-1
inż.K.Poniatowska
inż.K.Szkudlarek
10 1 dr inż. Hanna Zbroszczyk  

Rezultaty eksperymentalne pomiarów korelacji dwubarionowych w eksperymencie ALICE

Zbroszczyk-2
inż. M.Szymański
11 1 dr inż. Hanna Zbroszczyk   Rezultaty eksperymentalne pomiarów korelacji mezonów π w eksperymencie STAR Zbroszczyk-3