Redaguje J.Oleniacz

Propozycje tematów prac inżynierskich Zakładu Fizyki Jądrowej na rok ak. 2016/2017

Poprzedni rok:   2015/16 2014/15  2013/14  2011/12   2010/11   2009/10
Prace inżynierskie - tematy zgłoszone do zatwierdzenia przez Komisję Programową
Lp. Opiekun Współopiekun Temat Zgłoszenie
 Realizacja/Rezerwacja
1 mgr inż. Łukasz Graczykowski   Studium wykonalności pomiarów femtoskopii barionów w zderzeniach protonproton w eksperymencie ALICE na Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN Graczykowski-1

 

2 mgr inż. Łukasz Graczykowski   Studium wykonalności pomiarów femtoskopii barionów w zderzeniach protonproton w eksperymencie ALICE na Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN Graczykowski-2

 

3 dr Sławomir Jabłoński, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy dr inż. Daniel Kikoła Implementacja i analiza wydajności programu do symulacji Particle-in-Cell w języku Python  Jablonski-Kikola

 

4 dr inż. Daniel Kikoła   Aplikacja WWW do symulacji wpływu materii jądrowej na produkcję ciężkich kwarków z wykorzystaniem modelu JIN  Kikola-1

 

5 dr inż. Daniel Kikoła   Implementacja rekonstrukcji śladów cząstek z uwzględnieniem wielokrotnego rozpraszania w środowisku TAF do testowania sensorów CMOS   Kikola-2

 

6

prof. dr Grażyna Odyniec, Lawrence Berkeley National Laboratory

dr inż. Daniel Kikoła Przygotowanie oprogramowania do pomiarów produkcji cząstek K0s i Lamda w reakcjach w eksperymencie STAR w układzie ze stacjonarną tarczą  Odyniec_Kikola

M.Kaczorek

7

dr inż. Marcin Słodkowski

  Symulacje jakościowe i wydajnościowe w środowisku automatycznych testów hydrodynamiki relatywistycznej Slodkowski_1

 

8

dr inż. Marcin Słodkowski

  Badanie produkcji rezonansów w eksperymentach NA49 i NA61 Slodkowski_2

 

9

dr inż. Marcin Słodkowski

  Opracowanie aplikacji internetowej dla obsługi systemu organizacji szycht w eksperymencie NA61/SHINE Slodkowski_3

 

10

dr inż. Marcin Słodkowski

  Przygotowanie bazy danych w środowisku RDBMS dla obsługi systemu organizacji szycht w eksperymencie NA61/SHINE  Slodkowski_4

 

11 dr n. med. Janusz Winiecki, Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii im. F. Łukasiewicza w Bydgoszczy dr inż. Daniel Kikoła Zastosowanie filmów Gafchromic do weryfikacji dawki in vivo w radioterapii śródoperacyjnej IOeRT (Intraoperative electron radiation therapy) Winiecki_Kikola