Metoda radiacyjna?

 

Metoda radiacyjna utrwalania produktów rolno – spożywczych i higienizacja pasz polega na dostarczeniu do obiektu odpowiedniej dawki energii w postaci wiązki elektronów lub promieniowania gamma w specjalnych urządzeniach przemysłowych.

 

·  Trochę historii.

·  Podstawa prawna.

·  Zgodnie z przepisami.

·  Zalety metody.

·  Po co napromieniowuje się żywność?

·  Dawka promieniowania.

·  Zakres dawek dla różnych zastosowań napromieniowania produktów rolno – spożywczych.

·  Urządzenia do radiacyjnego utrwalania żywności.

·  Aspekty ekonomiczne.

·  Reakcje społeczne wobec metody radiacyjnego utrwalania żywności.
Powrót