Radioterapia

Radioterapia (dawniej Curieterapia) jest metodą leczenia za pomocą promieniowania jonizującego. Stosowana jest w onkologii do leczenia choroby nowotworowej oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym, np. w przerzutach nowotworowych do kości.
Ze względu na sposób napromieniowania radioterapię dzieli się na:

Ze względu na stan zaawansowania choroby, radio terapię dzieli się na:

W radioterapii radykalnej napromieniowanie pacjenta rozciągnięte jest w czasie. Promieniowanie może wywołać reakcję uboczne, mogą one wywołać martwicę a nawet doprowadzić do śmierci. Stosuje się więc dawkę odpowiednią, taką, która nie zaszkodzi. Podaje się w małych ilościach ale często, jest to sposób frakcjonowany. Całkowita dawka zależy od budowy nowotworu i wynosi około 60-70 Gy. Takie leczenie trwa 6-7 tygodni.

Radioterapia elektronami i fotonami X - radioterapia konwencjonalna

Radioterapia wymaga stosownych źródeł promieniowania jonizującego takich jak: tzw. bomba kobaltowa i akceleratory medyczne. Te pierwsze są mniej skomplikowane i tańsze w eksploatacji, ale akceleratory oferują zdecydowanie lepsze możliwości terapeutyczne i pozwalają zastosować leczenie do większej liczby (rodzajów) nowotworów.

Region Bomby kobaltowe
[szt]
Akceleratory
[szt]
Łącznie źródła
[szt]
Ludność
[mln osób]
Na 1 źródło
[mln osób]
Ameryka Płn. (USA, Kanada) 202 2241 2443 330 0.14
Europa Zachodnia 410 1109 1519 392 0.26
Australia i Wsch. Azja (Japonia, Korea Płd., Tajwan, Malezja, Singapur) 49 298 347 237 0.68
Europa Centralna i Wschodnia (z Rosją) 227 133 360 350 0.97
Ameryka Łacińska 357 162 519 539 1.04
Bliski Wschód 63 55 118 436 3.69
Azja Płd-Wsch 621 203 824 3165 3.84
Afryka 96 52 148 851 5.75
Razem świat 2025 4253 6278 6300 1
Źródła: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (Wiedeń), UN Population Information Network
Polska 18 44 62 36.8 0.59
Źródło: Raport „Stan polskiej radioterapii na dzień 1.03.2002” - prof. B. Maciejewski

Jako urządzenia do rutynowych napromieniowań terapeutycznych znalazły zastosowanie trzy rodzaje akceleratorów: liniowe akceleratory elektrostatyczne Van de Graffa, betatrony oraz liniowe akceleratory wielkiej częstotliwości. Pierwsze dwa rodzaje były stosowane w latach 60. i 70. XX wieku i dzisiaj mają już znaczenie historyczne. Podstawowym rodzajem stosowanym są liniowe akceleratory wysokiej częstotliwości.

Na polskim rynku, funkcjonują jeszcze cztery firmy produkujące akceleratory do radioterapii. Największą z nich – jest amerykański Varian. Jego korzenie sięgają lat trzydziestych ubiegłego wieku, kiedy to bracia Varian skonstruowali klistron – źródło szybkozmiennego pola elektrycznego przyspieszającego cząstki w sercu akceleratora. Pierwszej połowy XX wieku sięgają też tradycje produkcji sprzętu medycznego w Europie firmy Siemens. Trzeci producent, szwedzka Elekta, to marka obecna od niedawna, ale korzystająca z doświadczeń Philipsa. Polskim producentem akceleratorów medycznych jest Zakład Aparatury Jądrowej HITEC bazujący na doświadczeniach Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku.

Model akceleratora radioterapeutycznego firmy Varian

Źródła

  1. http://www.ipj.gov.pl/pl/zdaj/walka%20z%20rakiem.htm
  2. http://www.varian.com/us/oncology/radiation_oncology/clinac/
  3. Ugo Amaldi, Accelerators for medical applications pdf