Akcleratory cykliczne

W akceleratorach cyklicznych, cząstki poruszają się po zamkniętej orbicie aż do momentu gdy uzyskają odpowiednią energię. Tory cząstek zakrzywiane są zazwyczaj przy użyciu elektromagnesów. Przewagą akceleratorów cyklicznych w stosunku do liniowych jest stałe przyspieszanie cząstek, gdyż mogą się one poruszać nieskończenie długi czas. Kolejną zaletą akceleratorów cyklicznych w porównaniu do liniowych są mniejsze wymiary przy porównywalnej mocy.
Wadą akceleratorów cyklicznych jest emisja promieniowania synchrotronowego przez przyspieszane cząstki (zależnie od energii i rodzaju przyspieszanych cząstek). Zjawisko to polega na emisji promieniowania elektromagnetycznego przez cząstkę której tor zostaje zakrzywiony. Dlatego w przypadku przyspieszania elektronów do dużych energii często stosuje się akceleratory liniowe. Są także akceleratory które celowo są budowane w taki sposób aby emitowały promieniowanie synchrotronowe głównie w zakresie promieniowania X.

Rodzaje akceleratorów cyklicznych