Państwowe Laboratorium Fizyki Cząstek Wysokich Energii im. Enrico Fermi

FermiLab (ang. Fermi National Accelerator Laboratory) państwowe laboratorium fizyki cząstek wysokich energii im. Enrico Fermi. Położone jest w Batavi 20 km na zachód od Chicago. Mieści się tu jeden z najpotężniejszych akceleratorów cząstek - Tevatron, przy pomocy którego m.in. w 1995 roku odkryto szósty kwark t.

Diagram akceleratorów w Fermilab [2]

W FermiLab działa akcelerator kołowy przyspieszający protony i antyprotony do rekordowej energii. Ma on kształt okręgu o średnicy 2 km, w którym protony i antyprotony krążą w przeciwnych kierunkach.

W 2000 roku w laboratorium otrzymano pierwsze bezpośrednie dowody na istnienie neutrina tau, trzeciego rodzaju neutrina. Obserwowano neutrina uderzające w tarczę i wytwarzające leptony tau.

Źródła

  1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Fermilab
  2. http://www.fnal.gov/