Zastosowania akceleratorów

Ilość akceleratorów

Rodzaj akceleratora Ilość
(w użyciu)
Akceleratory wysokoenergetyczne (E > 1 GeV) ~ 120
Synchrotronowe źródła promieniowania > 100
Produkcja radioizotopów do zastosowań medycznych ~ 200
Akceleratory do radioterapii > 7,500
Akceleratory do badań naukowych (w tym badań biomedycznych) ~ 1,000
Akceleratory do przemysłowej obróbki i badań ~ 1,500
Impantatory jonów, modyfikacja powierzchni > 7,000
Razem > 17,500
Ilość akceleratorów w zastosowaniach technicznych,

Źródła

  1. W. Maciszewski and W. Scharf, International Journal of Radiation Oncology, 2004
  2. Y. Jongen, Review of compact commercial accelerator products and applications pdf