O stronie

Strona ta została wykonana w ramach zaliczenia przedmiotu "Metody i Technologie Jądrowe" Uczelniana Oferta Dydaktyczna PW. Był on prowadzony przez prof. dr hab. Jana Plutę w roku akademickim 2008/2009.

Autorem strony jest Michał Bohdanowicz, student V roku Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Cała strona w postaci jednego pliku zip

Mapa strony

Bibliografia

  1. Waldemar Scharf, Akceleratory cząstek naładowanych i ich zastosowania, PWN, Warszawa 1987
  2. Waldemar Scharf, Akceleratory Biomedyczne, PWN, Warszawa 1994

Szczegółowe inforamcje o źródłach wykorzystanych materiałów znajdują się poszczególnych stronach.