Europejska Organizacja Badań Jądrowych

Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN jest największym na świecie ośrodkiem naukowym badającym fizykę cząstek elementarnych. Znajduje się na północno-zachodnich przedmieściach Genewy, na granicy Francji i Szwajcarii. Został utworzony w 1954 roku. Obecnie do organizacji należy dwadzieścia państw. CERN zatrudnia 2600 stałych pracowników oraz około 8000 naukowców i inżynierów reprezentujących ponad 500 instytucji naukowych z całego świata. Najważniejszym narzędziem ich pracy jest największy na świecie akcelerator cząstek – Wielki Zderzacz Hadronów.

Kompleks akceleratorów w CERN [1]

Akceleratory w CERN

CERN posiada rozbudowaną sieć akceleratorów i detektorów w których prowadzone są eksperymenty. Akceleratory połączone są w taki sposób że każdy z nich zwiększa energię wiązki cząstek przed dostarczeniem jej do detektora lub następnego akceleratora. Obecnie pracujące urządzenia:

Akceleratory wycofane z użycia:

Źródła:

  1. http://public.web.cern.ch/public/en/Research/AccelComplex-en.html
  2. http://www.fuw.edu.pl/~ajduk/Public/Welcome.html