Odkażanie przesyłek pocztowych

Ataki terrorystyczne z września 2001, w których wykorzystano bakterie wąglika, spowodowały konieczność poddania kwarantannie dużej ilości paczek i listów pocztowych. Zostały one następnie odkażone przy użyciu promieniowania jonizującego w postaci wiązek elektronów i promieniowania X. Zapobiegawczo wszystkie paczki adresowane do agencji rządowych w Waszyngtonie zostały odkażone tą właśnie metodą. Metoda taj jest nadal kontynuowana. Inne sposoby odkażania po analizie zostały odrzucone przez USPS (jednego z głównym operatorów pocztowych w Stanach Zjednoczonych).

Zasada działania jest podobna jak w przypadku sterylizacji narządzi medycznych. Promieniowanie powoduje jonizację atomów, która w przypadku absorpcji odpowiednio dużej dawki jest zabójcza dla wszystkich form życia. Przy czym technika tak nie wymaga podgrzewania odkażanych przedmiotów. W przypadku przesyłek pocztowych wykorzystuje się wiązki elektronów oraz promieniowanie X.

Grubość materiału który może być napromieniowywanych elektronami o energii 10MeV jest równoważna plikowi około 90 kopert z których każda zawiera trzy kartki papieru złożone w 9 warstw lub około 1200 kartkom papieru.

Wiązki elektronowe stosowane są do przesyłek płaskich takich jak magazyny, broszury i listy.

Promieniowanie X (wytwarzane w tych samych akceleratorach jako promieniowanie hamowania) daje bardziej równomierny rozkład dawki w przesyłkach zawierających materiały o różnych gęstościach.

Szacuje się że odkażanie całej poczty przesyłanej w Stanach Zjednoczonych wymagałobym stworzenia około 350 centrów zbierania i dystrybucji przesyłek, wyposażonych w akceleratory typu Rhodotron.

Źródła:

  1. http://www.iba.be/industrial/biological-app/mail.php
  2. http://articles.latimes.com/2001/oct/26/news/mn-61894