Implantacja jonów

Implantacja jonów jest procesem z dziedziny inżynierii materiałowej w którym jony materiału są rozpędzane i zderzane (implantowane) z podłożem, powodując zmianę jego właściwości fizycznych. Implantacja jonów stosowana jest w produkcji elementów półprzewodnikowych, wykończaniu metali oraz badaniach materiałowych. Wprowadzane jony powodują zarówno zmiany chemiczne (implantować można dowolny pierwiastek w dowolny materiał) jaki i strukturalne (niszczenie struktury krystalicznej). Implantowanie jonów może być realizowane w stosunkowo niskich temperaturach, skutki uboczne w postaci zniszczenia struktury krystalicznej są usuwane poprzez wygrzewanie w podwyższonej temperaturze. Proces implantacji można w praktyce całkowicie zautomatyzować, przy zachowaniu wysokiej powtarzalności właściwości nowych wyrobów.

Model zautomatyzowanego implantatora jonów dla przemysłu mikroelektronicznego firmy Axcelis Technologies, Inc.

Zastosowania implantacji jonów:

Implantatory jonów

Schemat implantatora jonów [3]

Urządzenia do implantacji jonów zbudowane są z

Zazwyczaj przyspieszane są pojedyncze atom, więc ilość implantowanej domieszki (doza) określana jest jako całka z prądu jonowego płynącego przez układ. Prądy te są stosunkowo małe, rzędu mikroamper, więc dozy implantowane w trakcie procesu są małe. Dlatego implantacja jonów znajduje zastosowanie w sytuacjach gdy wymagane są niewielkie modyfikacje podłoża.
Stosowane w mikroelektronice energie implantowanych ją są w granicach 10-500keV. Mniejsze energie (1-10keV) używane są do wytwarzania bardzo cienkich warstw, rzędu nanometrów. Wyższe energie do 5MeV w przypadku półprzewodników stosowane są rzadko gdyż powodują duże zniszczenia sieci krystalicznej. Także rozkład statystyczny w głąb materiału jest szeroki do uzyskiwane koncentracje domieszek są niewielkie.
O głębokości i rozkładzie domieszek w materiale podłoża decyduje energia bombardujących jonów. Rozkład domieszek implantowanych przy stałej energii jonów posiada na pewnej głębokości maksimum, a przed nim i za nim koncentracje są mniejsze. Dlatego aby uzyskać równomierny rozkład w trakcie implantacji zmieniana jest energia jonów docierających do materiału.

Źródła

  1. http://www.casetechnology.com/implanter/intro.html
  2. http://vlsi.imio.pw.edu.pl/pmk/pmk_implant.html
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Ion_implantation