TRIUMF

TRIUMF jest kanadyjskim laboratorium cząstek elementarnych i fizyki jądrowej znajdującym się na University of British Columbia w Vancouver. TRIUMF posiada największy na świecie cyklotron. Cyklotron ten działa od 1974 roku. Przyspiesza jony protony do energii 520MeV.
Parametry cyklotronu:

Przyspieszane protony są rozpraszane na różnorodnych materiałach tarczy, pozwalając na wytwarzanie wiązek neutronów, pionów i muonów (oraz innych cząstek elementarnych).
Poza badaniami naukowy TRIUMF posiada również centrum zastosowań praktycznych. Jest tam jedyne w Kanadzie centrum stosujące protony w terapii raka oka. W przeszłości znajdowało się także centrum w których prowadzono eksperymenty ze zwalczaniem raka mózgu wiązkami pionów.
W TRIUMF znajduje się z jeden z trzech działających w kanadzie Pozytonowych Tomografów Emisyjnych (PET), który jest wykorzystywana przez pobliski szpital do prowadzenia badań mózgu.

Transport fragmentu zbiornika próżniowego (grudzień 1971) [2]
Personel TRIUMF na sześć dolnych sekcjach elektromagnesu (styczeń 1972) [2]

Źródła

  1. http://www.triumf.info/public/about/background.php
  2. http://www.triumf.info/public/about/milestones.php