Rhodotron

Rhodotron® jest nazwą akceleratora firmy IBA w którym elektrony zwiększają swoją energię w trakcie wielokrotnego przechodzenia przez koncentryczną wnękę przyspieszającą. Takie rozwiązanie pozawala na stały przepływ strumienia elektronów z maksymalną efektywnością i wydajnością.

Rhodotron, wnęka przyspieszająca w trakcie montażu [1]

Zalety:

Zasada działania

Schemat Rhodotronu [1]
  1. Elektrony zostają wystrzelone z działa elektronowego znajdującego się w zewnętrznej części wnęki
  2. Elektrony zostają wprowadzone do wnęki gdy pole elektryczne jest skierowane w taki sposób że przyspiesza je w kierunku środka cylindra
  3. Elektrony przechodzą poprzez wewnętrzny cylinder w czasie gdy następuje zmiana kierunku pola elektrycznego
  4. Uciekając z wewnętrznego cylindra elektrony są ponownie przyspieszane w kierunku zewnętrznej ściany wnęki
  5. Magnesy zakrzywiają tor lotu elektronów wprowadzając je ponownie do wnęki przyspieszającej

Parametry Rhodotronów produkowanych przez IBA [1]

TT100 TT200 TT300 TX400 TX1000
Energia 10 MeV 10 MeV 10 MeV 7 MeV from 5 to 7,5 MeV
Moc wiązki 0,5 to 35 kW 0,5 to 80 kW 0,5 to 190 kW 0,5 to 280 kW 0,5 to 700 kW
Moc pobierana 210 kW 310 kW 452 kW 596 1270 kW
Ilość przejść

12 10 10 7 6
Średnica 1,6m 3,0m 3,0m 3,0 m 3,0m
Wysokość 1,75m 3,0m 3,0m 3,0 3,3m

Źródła

  1. http://www.iba.be/industrial/rhodo-files/highlights.php
  2. Rhodotron Accelerators For Industrial Electron-Beam Processing