Akceleratory liniowe

W akceleratorach liniowych (nazywanych w skrócie linikami), cząstki przyspieszane w linii prostej na końcu której znajduje się bombardowana tarcza. Akceleratory liniowe są szeroko rozpowszechnione np. w lampach kineskopowych. Są one także stosowane jako wstępne stopnie przyspieszające większych, kołowych akceleratorów. Najdłuższym akceleratorem liniowy na świecie jest SLAC (Stanford Linear Accelerator) o długości 3km.

Struktura przyspieszająca akceleratora LINAC 1 w CERN
http://linac2.home.cern.ch/linac2/Linac1.gif