Akceleratory

 

Akceleratory cząstek naładowanych są przeznaczone do przyspieszania wyłącznie cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym, a więc cząstek elektrycznie nieobojętnych. Pierwszą grupę tych cząstek stanowią tzw. cząstki elementarne - elektrony, protony, ponieważ początkowo stanowiły one jedyny rodzaj cząstek przyspieszanych w akceleratorach, więc akceleratory nazywano wówczas akceleratorami cząstek elementarnych. Dziś nazwa ta ma tylko znaczenie historyczne, ponieważ coraz częściej przyspiesza się w akceleratorach również jony wielu pierwiastków układu okresowego, poczynając od deuteru i cząstek alfa wzwyż. Jony te mogą być jonami jednoładunkowymi, czyli jonami obdarzonymi pojedynczym ładunkiem elementarnym; można również przyspieszać jony wielo-ładunkowe, czyli jony wykazujące ładunek elektryczny w ilości równej np. kilku lub kilkunastu ładunkom elementarnym. Pod pojęciem ładunku elementarnego rozumiemy tu ładunek równy ładunkowi pojedynczego elektronu.

Akceleratory można klasyfikować ze względu na różne cechy:

Główny podział akceleratorów uwzględnia kształt toru i metodę przyspieszania: